A. Mikelionis: Beniaus ir Ausmos priešprieša skaldo Lazdijų demokratų skyrių

Šiemet patekusi į čekučių skandalą Lazdijų rajono savivaldybės merė A. Miškinienė sustabdė savo narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos.“ Merė savo noru paprašė sustabdyti jos narystę partijoje, kol savivaldybėje bus baigtas neplaninis auditas dėl tarybos narių išmokų. Nors iš tiesų didžiausia ponios Ausmos problema šiuo atveju yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tad natūralu, kad nutrūko ir ponios Ausmos vadovavimas Lazdijų rajono Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyriui.

Kaip šį trečiadienį savaitraščiui „Lazdijų žvaigždė“ teigė pati Lazdijų rajono merė, dabar partijos skyriui vadovauja jos pavaduotojai B. Rūtelionis ir I. Šaparauskienė. Šis merės teiginys pasirodė keistas, nes jeigu ji yra sustabdžiusi savo narystę partijoje, vadinasi, partija šiuo metu yra likusi be vadovo. Na, taip, yra net du pavaduotojai, bet gal geriau būtų buvę skirti tam laikui, kol paaiškės merės reikalai su čekučiais, laikinai einantį pareigas šios partijos skyriaus vadovą.

Lazdijų rajono gyventojams ir šio laikraščio skaitytojams nėra jokia paslaptis, kad Lazdijų rajono merė A. Miškinienė ir šios partijos narys, dabartinis jos pavaduotojas B. Rūtelionis dažnai nesutaria įvairiais klausimais ir ponas Benius toli gražu pritaria ne visiems ir net ne didžiajai daliai merės teiginių. B. Rūtelionis yra tiesmukas, neieško žodžių kišenėje ir jų nevynioja į vatą. Savo nuomonę ponas Benius rėžia tiesiai šviesiai ir ilgai nelaukdamas. Iš vienos pusės atrodytų, kad atviras kalbėjimas ir nuomonės išsakymas yra daug geriau nei intrigos už nugaros, bet toli gražu atviras tiesos sakymas ne visiems patinka. Ponia Ausma visais klausimais turi savo tvirtą nuomonę, labai retai įsiklauso į oponentų argumentus ir dažnai juos atvirai ignoruoja. Tą yra patvirtinęs ne vienas pačios artimiausios Lazdijų rajono merės A. Miškinienės aplinkos žmogus neformaliuose pokalbiuose. Taip, ponia Ausma moka labai gražiai pašnekėti, bet jos kalbos su veiksmais dažnokai prasilenkia. Vienas mano bičiulis apie ponios merės kalbas mėgsta sakyti: „Žodžiai, vien žodžiai, liejos jie lyg iš rago gausybės...“

Apie ponios Ausmos darbą Lazdijų rajono merės poste rašau nuo pat jos pirmosios kadencijos pradžios – 2019 metų gegužės mėnesio. Po truputį įsivažiuoja jau antroji jos kadencija, bet vieną dalyką pastebėjau nuo pat pirmųjų jos dienų rajono valdžioje ir jis nekito visą laiką iki pat dabar: Lazdijų rajono merė A. Miškinienė serga visažinystės liga ir neįsiklauso į savo aplinkos žmonių nuomones ir svarius argumentus. Ponas Benius garsiausiai, tvirčiausiai ir atkakliausiai pasako, gina savo nuomonę ir dažniausiai oponuoja poniai Ausmai būdamas jos pavaduotoju, bet visa bėda, kad į jo nuomones ir patarimus ponia Ausma valosi kojas.

Algimantas Mikelionis, rašytojas (,,Lazdijų žvaigždė", 2023-09-22)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Pagarba Beniui už tai, kad visuomet turi tvirtą nuomonę ir aklai neklauso merės.

o kodėl merė turi ko nors paisyti? ji vadovė ir jos nuomonė lemiama.

Kažin kas bus, jeigu ikiteisminis tyrimas dėl čekučių merei baigsis nepalankiai? Ar ji tokiu atveju paliktų savo postą?