J. Stankevičius: baigėsi rinkimai – baigėsi ir kuro kompensacijos

Apie 200 darbuotojų (pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų, bibliotekininkų, kultūros ir meno įstaigų kultūros ir meno darbuotojų; gydytojų, slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų, socialinių paslaugų srities darbuotojų) nuo spalio 1 dienos negaus kelionės išlaidų kompensacijų už atvykimą į darbą ir grįžimą iš jo.

Savivaldybės tarybos valdančioji dauguma priėmė sprendimą panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. 5TS-1330 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, važiavimo į darbą ir atgal dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tarybos posėdžio metu inicijavau alternatyvų balsavimą ir siūliau palikti galioti kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, tačiau, deja, balsų nepakako, nepalaikė valdančioji dauguma ir socialdemokratai. Apmaudu.

Šiuo metu rajone dirbančių nurodytų sričių darbuotojų atlyginimai yra maži, todėl kuro išlaidų kompensacijos yra būtinos. Mano nuomone, patirtų kelionės išlaidų kompensavimas ne tik sudaro palankesnes sąlygas įdarbinti kvalifikuotus specialistus, bet ir padeda išlaikyti jau esamus. Tai kartu ir viena iš skatinamųjų priemonių sprendžiant specialistų stygiaus problemą rajone, užtikrinant stabilią švietimo, kultūros, sveikatos, socialinės apsaugos sistemą.

Primenu, kad dar 2022 metų  rugsėjo mėnesį švietimo įstaigų darbuotojai kreipėsi į savivaldybę, prašydami padengti kelionės išlaidas į darbą ir atgal. Savivaldybės merė šį klausimą vilkino iki pat rinkimų, o aš ne kartą tarybos posėdžių, komiteto posėdžių metu raginau, reikalavau patvirtinti kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą. Nuolatinių raginimų ir pastangų dėka aprašas buvo patvirtintas prieš pat rinkimus – 2023 m. kovo 3 dieną, tarybos posėdžio metu, o įsigaliojo nuo 2023 m. balandžio 1 dienos. Jau tada iš valdančiųjų pozicijos buvo galima įtarti, kad čia bus tik laikinas dalykas.

Deja, nurodyti darbuotojai kompensacijomis pasidžiaugė neilgai – 6 mėnesius.

Ką gi, rinkimų laikotarpis baigėsi – baigėsi ir kuro kompensacijos.

Jonas Stankevičius, savivaldybės tarybos narys (,,Lazdijų žvaigždė", 2023-09-15)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

O kodėl Margelis savo vadovavimo laikais nė cento nekompensavo nei mokytojams, nei medikams, nei kultūros darbuotojams, nei soc. darbuotojams, o dabar politikuot užsimanė.

Kad deja buvo kompensavimas prie Margelio

Laikas grąžint pinigus už kuro čekius, tai ir kompensuoti bus už ką. Ko laukiat apsijuoket ir taip prieš Visą Lietuvą.

Prie Margelio buvo, bet ne iš savivaldybės kišenės.