A. Mikelionis: tik nereikia mūsų gąsdinti. Arba nepatogus Suvalkų koridorius

Per mūsų rajoną judėjo Lietuvos karinė technika: važiavo karinės mašinos, pakelėmis ėjo automatais ginkluoti kariai, judėjo tanketės ir šarvuočiai. Mane, bestovintį pakelėje ir stebintį mūsų kariuomenės judėjimą, apėmė pasididžiavimo Lietuva ir jos kariuomene jausmas. Vaikinams, einantiems šalikele, kelis kartus padėkojau už tarnybą, o išlindusiems iš tankečių ir šarvuočių kariams pamojavau ir jie man maloniai atsakė.

Rusai ir baltarusiai mus visaip gąsdina savo nusilpusiomis ir nustekentomis kariuomenėmis. Girdi, per Lietuvą pereitume per keliolika valandų, bet esame NATO narė ir iš tikrųjų rusai, baltarusiai mūsų, esančių NATO gretose, bijo kaip velnias kryžiaus. Tad jiems belieka prieš mus vykdyti informacinį karą. Štai neseniai socialinius tinklus aplėkė suklastota nuotrauka arba, kitaip sakant, fotomontažas, kuriame pavaizduotas Rusijos karinės kompanijos „Wagner“ ženklas Lietuvos pasienio stulpo fone. Kai kas išsigandęs gal ir verkauti pradėjo, bet tiems, kurie žino, kad tie, kas daug kalba – mažai daro, tai nepaliko jokio įspūdžio. Tik eilinį kartą galėjome pasišaipyti iš rusų ir baltarusių kareivų.

Jeigu „galingoji“ Rusijos kariuomenė sugeba tik iš savo teritorijos niekšiškai apšaudyti Ukrainos miestų gyvenamuosius rajonus, o ne karinius objektus, tai tokia armija neverta armijos vardo. Karo laukuose ukrainiečiai rusus skerdžia šimtais per vieną dieną, o Rusijos karo vadai nepatyrusius, prastai apmokytus ir nemotyvuotus jaunuolius siunčia į frontą pasmerkdami žūčiai be jokio rimtesnio pasipriešinimo Ukrainos kariams, didvyriškai ginantiems savo tėvynę.

Rugpjūčio 15 dieną, antradienį, Varšuvoje vyko Lenkijos kariuomenės dienos paradas. Matant, kokią galingą karinę techniką turi mūsų kaimynai ir artimiausi sąjungininkai, net šiurpas ėjo per kūną. Dangumi skrido dešimtys moderniausių naikintuvų F-16, važiavo tankai „Leopard“, amerikietiškieji „Abrams“, taip pat Korėjoje pagaminti itin modernūs ir galingi tankai. Lenkai ne veltui pademonstravo savo karinę galybę. Paradai Minske ar Maskvoje palyginus su šios savaitės renginiu Varšuvoje teatrodo menki ir apgailėtini vaikų žaidimėliai.

Kinkadrebiai ir bailiai Lietuvoje vis patys save gąsdina ir itin lengvai pasiduoda rusų ir baltarusių gąsdinimams apie Suvalkų koridorių, per kurį atseit prasidės mums nedraugiškų šalių puolimas. Nesileiskime apgaunami ir taip lengvai įbauginami. Suvalkų koridorius kariuomenių judėjimams yra itin nepalankus savo gamtine aplinka. Ežerai, upės, upeliai, pelkės, kalvos ir kitos gamtinės kliūtys yra labai nepatogūs kariuomenių judėjimui. Taip kad drąsiai juokitės į veidą tiems, kurie pradės svaičioti apie Suvalkų koridoriaus puolimą. O jeigu rusai bei baltarusiai ir sugalvotų jį pulti, iš karto gautų skambų antausį nuo mūsų ir ypač Lenkijos kariuomenės, kuri šiuo metu yra pati galingiausia kariuomenė Europoje.

Algimantas Mikelionis, rašytojas (,,Lazdijų žvaigždė", 2023-08-18)

Autoriaus nuotrauka: