L. Janušonytė. Berūšiams lietuviams – špyga iš Kauno klinikų

L. Janušonytė: „Laikas pradėti dirbti, gerbiamieji...“

Tokių kaip aš nemėgsta. Tokių, nebijančių pakovoti už save ir už savo teises. Tokių, kurie gali nueiti labai toli ilgai negavę to, kas jiems priklauso pagal įstatymą. Nes tokių nepastumsi. Nes jų nepaliksi už durų neribotam laikui, kai tos durys seniai turėjo būti atidarytos. Tokių, kuriems daktarai (būtent apie juos bus šis straipsnis) neprilygsta dievams, o ką jau kalbėti apie tokį dalyką kaip ministerija. Nes tokiems nusišvilpti ant ten sėdinčių klerkų, kurie išlaikomi iš mokesčių mokėtojų pinigų ir kurie turi tarnauti žmonėms, o ne atvirkščiai.

Mane gyvenimas labai anksti išmokė pastovėti už save, seniai supratau, kad būdamas geras kitiems anaiptol tokio pat gerumo nesulauksi pats. Jokiu būdu čia nekalbu apie visus ir apie viską. Ir jokių kyšių niekam nesiruošiu duoti, nes LR Konstitucijos 53 str. man garantuoja teisę į medicininę pagalbą ir apie jokius kyšius ten neužsimenama. Užtat ten rašoma, kad aš galiu pasirinkti norimą gydytoją, ką šiuo atveju buvau ir padariusi.

Vargšas pagrindinis šalies įstatymas. Paverstas kažkokia beverte knygele ir nugulęs į seniai nebevarstomus stalčius. Vargšai ligoniai, negalintys prisibelsti į uždarytas duris, kad ir kaip jiems būtų reikalinga pagalba. Vargšai tie, kurie per anksti iškeliavo, jos taip ir nesulaukę. Jau pagyvenę, bet dar galėję pasidžiaugti gražiu gyvenimo saulėlydžiu. Vargšai mirtinomis ligomis sergantys vaikai, kurie jau nebeišvys basakojės vaikystės... Nes jų gydymui pinigų tėvynės kišenėje, deja, nėra.

Taigi. Sustreikavo mano širdelė. Ne šiemet ir ne pernai. Greitoji, rodos, tris kartus dėl to mane vežė į Lazdijų skubios pagalbos skyrių, čia, mūsų ligoninėje, dirbantis kardiologas paskyrė trijų rūšių vaistus tikrai ne dėl to, kad man susuko pilvą. Pasitarusi su savo šeimos gydytoja nusprendžiau vykti į Kauno klinikų Kardiologijos kliniką išsamesnės apžiūros. Ypač kad mano Mamytė, būdama vos 73, mirė nuo infarkto. Pirmą kartą ją suspėta išgelbėti, kai reanimobiliu buvo skubiai nugabenta į klinikas.

Kryžiaus kelius pradėjau praėjusią liepą, kai dar buvo galima prisiskambinti į kiekvienos klinikos registratūrą. „Šiuo metu registruojamas pacientas, prašome palaukti“, – žodžiai ragelyje man jau pradėjo sapnuotis. O kai pagaliau balsas aname laido gale atsiliepdavo, paaiškėdavo, kad registracija jau baigta ir pasiūlyta skambinti tik kitą mėnesį. Skambinau rugpjūtį. Žodžiai „registruojamas pacientas“ man jau ėmė vaidentis. Ir, patikėkite, skambinau tikrai ne vieną dieną, ne dešimt ir gal net ne 20 kartų. Galop man pasakoma, kad nuo kažkelintos ten dienos visų klinikų registracija patikėta kažkokiam skambučių centrui su vienu vieninteliu numeriu. Išsyk pagalvojau, kad blogai būsiu nugirdusi, nes visi žino, kiek klinikų apima pačios Kauno klinikos. Ir visur registruotis tik vienu numeriu ir, jei gerai pamenu, tik nuo 11 mėnesio dienos!?!?

Viešpatėliau, ar tu, sėdėdamas aukštybėse, matai, kas vyksta ant šito svieto!?!? Kaip pavadinti tą ar tuos, sugalvojusius šitokį absurdą!?!? Ypač žinant, kad siuntimas galioja tik du mėnesius! Ypač žinant, kiek žmonių nori patekti į klinikas. Tai taip išeitų, kad mano šeimos gydytoja (ji tikrai mane atpažins ir, tikiuosi, priims mano nuoširdžią padėką už savo profesionalumą, supratingumą, visus gerus patarimus) neturi ką daugiau veikti, kaip tik rašinėti siuntimus, kuriais pacientai nepasinaudoja visai ne dėl savo kaltės!?

Skambinau tuo numeriu ir trečią mėnesį – rugsėjį. Daug kartų ilgai ir nuobodžiai. Deja, manęs net nesujungė su registratore. O kai pagaliau registratorė atsiliepė, išgirdau, kad „registracija šiam mėnesiui baigta“, ir pasiūlė skambinti spalį.

Žinote, pasijutau taip, lyg mane būtų apspjovę viešoje vietoje ir visai be reikalo. Bandžiau įsivaizduoti, kiek žmonių bando prisiskambinti tuo numeriu, o neprisiskambinę nuolankiai nubraukia ašarą. Kaltės ašarą. Tik todėl, kad gal mirtinai susirgo, kai dar taip norisi gyventi. Perpykau nesvietiškai. „Na, dabar b...t tai laikykitės. Dabar aš jus paspirginsiu kaip semečkas ant skarvados“, – mano kantrybė, žinokite, irgi turi ribas.

Paskambinu tuo vieninteliu numeriu. Atsiliepė greitai, nes buvo ne 11, taigi, ne registracijos diena. Ne, aš nesikeikiu ir nesikolioju – po velnių, žinokit, galima pasiųsti labai taktiškai, nenurodant siuntimo krypties. Aišku, jeigu siunčiamieji iš ten jau sugrįžę, nes garantuoju, aš juos siunčiu ne viena. Pirmiausia paklausiau, kaip man patekti pas gydytoją, o kai ponia aname laido gale paprašė nešaukti, pradėjau šaukti dar garsiau. Nepamenu pažodžiui, ką jai sakiau, kol ji davė, atrodo, vyriausiosios slaugos administratorės numerį (neturėjau po ranka rašiklio, tad pareigybes, atsiprašau, bet galiu ir supainioti).

Atsiliepusiai poniai labai aiškiai išdėsčiau savo situaciją. Toli gražu ne lakštingalos balsu, nes visada buvau skardžiabalsė. Turiu pripažinti, kad trumpam pamiršau geras manieras, ko mano metų moteris jau turėtų nepamiršti. Taigi, pokalbis buvo tikrai ne iš maloniųjų. Ponia užsirašė visus mano duomenis, kurie parodė, kad mano siuntimo galiojimo laikas jau pasibaigęs. „Man dzin, gerbiamoji! Man, jei ką, tinka ir tas pasibaigęs, o jei tamstai reikia naujo, tai prašau jį ir pasirašyti“, – po šitų žodžių pašnekovė pasakė, kad pabandys viską sutvarkyti, ir pasiūlė kažkur skambinti. „Aš, jei ką, neskambinsiu niekur! Aš jau priskambinau gyvą velnią, tad dabar jau tegul skambina man“, – užčiaupiau ją per pusę sakinio.

„Laikas pradėti dirbti, gerbiamieji. Kovidas jau baigėsi, kai vos ne mirštančius nuo jo sukeltų komplikacijų gydėte arbatėlėmis ir paracetamoliu“, – dar išrėkiau. Todėl, kad viena mano pažįstama vos nepatiesė kojų dėl to, kad ją, turinčią teigiamą testą ir 40 laipsnių temperatūrą, atsisakė vežti greitoji, o gydytoja, užuot pasiūliusi gyvai apžiūrėti, parekomendavo gerti daugiau arbatos ir to paties paracetamolio. Subines išsiskalaukite su savo arbatėlėm, jolkipalki! Mat moteriai, pasirodo, jau buvo abipusis plaučių uždegimas ir gydymui prireikė dviejų rūšių antibiotikų, o ne kažkokio birzgalo. Tai kiek šiuo atveju trūko iki mirties, kuri būtų tiesiog nurašyta kaip COVID-19?

Na, betgi grižkime prie manęs. Žodžiu, ta ponia netiesiogiai, bet užsiminė, kad tas skambučių centras esą ministerijos nurodymas, kad ji gerai supranta žmones, ir t. t. Nė velnio jūs nesuprantate! Jūs net menkiausio supratimo neturite (o gal nenorite turėti), kad žmonės masiškai miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. O jūs, medikai, raginate visus dažniau tikrintis, jūs rašote straipsnius apie šių ligų riziką, paveldimumą ir visa kita, „užmiršdami“ parašyti, kaip patekti į vieną didžiausių ligoninių Lietuvoje.

Kadangi šiame pokalbyje buvo paminėta ministerija... Nieko, paskambinsiu ir ten. Visagalis google greitai suranda SAM kontaktus ir po kelių minučių aš jau kalbuosi su ministerijos atstovu. Šis gi aiškina, kad visų klinikų registraciją perduoti kažkokiam ten skambučių centrui – Kauno klinikų vadovybės išmislas ir pasiūlo man rašyti skundą dėl to, kad negaliu patekti pas gydytoją.

„Na, jūs jau ten tarpusavy aiškinkitės, kas ir ką išmislijo“, – vos susilaikau nepasakiusi, nes žmogus kalbėjo tikrai maloniai.

Galiausiai surenku Kardiologijos klinikos vadovo numerį. Atsiliepusiai moteriškei anaiptol ne maloniausiu tonu dar kartą „atpoteriauju“ savo bėdas ir gaunu jos pažadą, kad pas kardiologą būsiu užregistruota.

Ale dievaži! Po kokių 5 minučių sulaukiu skambučio (tai, beje, nėra jau minėto centro numeris). Lakštingalos balsu suokianti registratorė ar kas ten tokia pasako, pas kokį gydytoją mane registruoja, net pasitikslina, ar man tinka data ir valanda. „Tik prašau neregistruokite pas tokį gydytoją, pas kurį neitumėte pati“, – pareiškiu vienintelį savo norą, jeigu jau to klausiama. Registratorė nuolankiai paprašo naujo siuntimo, mat senojo galiojimas jau pasibaigęs. „Bus!“ – pažadu ir atsisveikinu.

Pagalvojate dabar?

1. Buvau užregistruota pas kardiologą.

2. Su senu siuntimu (Kitą dieną, verta pažymėti, jie gavo naują. Ko reikia, tai reikia, ir čia aš nesiginčiju.).

3. Pasirodo, kai nori, viskas įmanoma.

4. Je je je!!! Važiuoju į klinikas man patogiu metu ir laiku. Tiesa, ne pas tą gydytoją, kurią buvau pasirinkusi, bet, tikiuosi, šita irgi bus ne blogesnė.

Nesu nuolatinė klinikų pacientė, bet du kartus teko gulėti Chirurgijos skyriuje. Lenkiu galvą prieš mane operavusius profesorius Almantą Malecką ir Liną Venclauską, kuriems nėra per žema perskambinti pacientams prieš visą skyriaus personalą. Lenkiu galvą prieš savo šeimos gydytoją Valeriją Žukauskienę. Prieš Lazdijų ligoninės chirurgą Tadą Gambicką, su kuriuo irgi teko ne kartą susidurti. Lenkiu galvą prieš visus tuos, kurie gydo ne iš knygų, o iš širdies. Prieš tuos, pas kuriuos norint patekti nereikia pažinčių, kyšių, ypač štai tokių straipsnių. Ir pavadinimo „berūšiai“. Nes kai kalbėjau su viena savo pažįstama, ji tik liūdnai palingavo galva: „Tavo tiesa. Mes tapome kažkokiais antrarūšiais, nes pirmiausia dabar – visokeriopa pagalba ukrainiečiams.“ „Mes tapome ne antrarūšiais, o išvis berūšiais“, – pataisau draugę.

O jeigu kalbėtume apie pagalbą ukrainiečiams... Gink Dieve, nesu prieš. Nes to, ką dauguma išgyvena, nenorėčiau net naktiniam košmare sapnuoti. Bet kad dėl to praktiškai nusigręžtum nuo savų...

P. S. Neseniai feisbuke skaičiau tik kažkokio straipsnio antraštę „Kauno medikai padovanojo stebuklą ukrainiečiams“. Nežinau, ką ir kam ten kas padovanojo, bet gal, sakau, kai nusens tie stebukladariai, už kurių paslaugas mokesčių mokėtojai kas mėnesį atseikėja nemažai euriukų, nors gal 20 metų net poliklinikoje nesilankė, ir pensijos tegul ieško ne čia, savo tėvynėje, o ten, kam šiandien stebuklus dovanoja...

Lina Janušonytė, Lazdijų rajono gyventoja (,,Lazdijų žvaigždė", 2022-10-28)

 

Bendras Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kauno klinikų komentaras dėl eilių pas gydytojus

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, eilės planinei pagalbai egzistuoja, jos dažnai priklauso nuo konkrečių gydymo įstaigų ar gydytojų populiarumo, įstaigos pajėgumo suteikti mažesnį ar didesnį kiekį paslaugų, jų organizacinių ir administracinių sprendimų. Pačios gydymo įstaigos kaip ilgų eilių priežastis dažnai įvardija gydytojų nedarbingumą, kvalifikacijos kėlimą, specialistų trūkumą ar atostogas.  

Norėdamas greičiau patekti pas gydytoją, pacientas turėdamas siuntimą per du mėnesius gali registruotis vizitui pas nurodytos specialybės gydytoją, toje pačioje arba kitoje įstaigoje. Pasitikrinti, kuriose įstaigose eilės yra trumpesnės, galima Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje (https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/kur-ir-kiek-reikia-l...).  

Sveikatos apsaugos ministerija ir kitos atsakingos institucijos imasi kompleksinių priemonių, kad eilės pas gydytojus mažėtų: mažinama gydytojų administracinė našta, perskirstomos specialistų funkcijos, įdiegiama ir toliau vystoma išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema (IPR IS), ir kt.  

Taip pat planuojama nustatyti minimalų prirašytų gyventojų skaičių ir optimalų apylinkės dydį. Valstybinės ligonių kasos duomenimis, šiuo metu šalies mastu vienai apylinkei vidutiniškai tenka apie 1 200 pacientų. Tačiau yra prisirašymo netolygumų: yra gydymo įstaigų, prie kurių prisirašę ir vienas gydytojas aptarnauja 100 - 200 pacientų, o kitose vienam šeimos gydytojui tenka aptarnauti daug daugiau pacientų, kartais – net apie 2 000. Šiuos netolygumus planuojama mažinti.  

Greičiau ir patogiau užsiregistruoti pas gydytoją padeda IPR IS, leidžianti susieti pacientų registracijas su galiojančiais elektroniniais siuntimais ir tai padeda išvengti dirbtinai ilgesnių eilių dėl besidubliuojančių paciento registracijų keliose įstaigose. Be to, turėdamas siuntimą, pacientas IPR IS mato gydymo įstaigų deklaruojamus vizitų laikus ir gali rinktis tą gydymo įstaigą ir tą specialistą, pas kurį eilė yra trumpiausia.  

Taip pat labai būtina priminti pacientams, kad susidarius aplinkybėms, kai jie negali atvykti paskirtu laiku, jie būtinai informuotų gydymo įstaigą ir atšauktų savo registracijos laiką, nes tuo atsilaisvinusiu laiku galėtų būti priimamas kitas pacientas.  

Toliau vystant IPR IS, numatoma, kad visos registracijos sveikatos paslaugoms gauti bus fiksuojamos vienoje nacionalinėje sistemoje nepriklausomai nuo to, ar pacientas paslaugai gauti registruojasi per interneto portalą, ar telefonu, ar jį registruoja šeimos gydytojas. Tai užtikrins pacientui geresnes galimybes gauti paslaugą greičiau. Modernizuojama pacientų registracijos sistema taip pat leis įrašyti į laukimo eilę, jei registravimosi laiku jau nebebus laisvų laikų. Laukimo eilėje esantys pacientai galės gauti paslaugą, kai tik tokia galimybė atsiras (dėl atsisakytos konsultacijos ar atsiradusių papildomų paslaugos laikų). Taip pat modernizuotoje IPR sistemoje bus numatyta galimybė vykdyti stebėseną, kiek laiko pacientui tenka laukia paslaugos ir kiek laukiančiųjų eilėje, ir atsižvelgiant į tai planuoti specialistų ir jų vizitų skaičių.

Gydymo įstaigos taip pat ieško būdų, kaip registracijos procesą padaryti greitesnį ir patogesnį pacientui. Reaguodamos į pacientų patirtis ir nepatogumus registruojantis pas gydytojus specialistus, Kauno klinikos šią vasarą įsteigė modernų Skambučių centrą, veikiantį vieno skambučio principu. Tai reiškia, kad pacientams nebereikia skambinti į atskirų klinikų registratūras - paskambinus vienu telefono numeriu, galima užsiregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai, esant reikalui – atšaukti konsultaciją ir gauti atsakymus į visus su registracijomis pas specialistus susijusius klausimus. Į šį numerį taip pat nukreipiami visi skambučiai, kai skambinama anksčiau galiojusiais skirtingų klinikų registratūrų numeriais.

Skambučių centre dirba beveik 30 darbuotojų, kurie aptarnauja tik skambinančiuosius telefonu. Anksčiau registracijas telefonu vykdė tie patys registratoriai, kurie aptarnavo ir atvykusius į registratūras pacientus vietoje. Kiekvieną dieną Skambučių centre atsiliepiama į apie 2800 skambučių.

Nepaisant to, prisiskambinti gali būti sudėtinga tuo metu, kai didžioji dalis pacientų skambina vienu metu - rytais tos dienos, kai paskelbiami nauji laisvi konsultacijų laikai. Kauno klinikos ieško būdų, kaip spręsti šiuos nepatogumus, gerinti paciento patirtis ir supaprastinti registracijos procesą pas Kauno klinikų specialistus.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Šaunuolė moteriškė. Tokią būtų galima ir valdžion išrinkt.

Jo.karinga ji

Hello! This is my first comment here so I just wanted <br> <br> to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles.<br> <br> Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?<br> <br> Thank you!<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my web site - <a href="http://apolloalternativeassets.de/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Leonardstreet.biz%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3DTelegra.ph%252FHow-To-Produce-A-Comfortable-Massage-Environment-12-27">광주스웨디시</a>

It's awesome in support of me to have a web site, which is <br> <br> helpful for my know-how. thanks admin<br> <br> <br> <br> Stop by my blog berry 188 slot - http://www.mjyoung.net/weblog/forums/users/hawkdenim35/

I read this paragraph completely on the topic of the comparison of <br> <br> most recent and preceding technologies, it's remarkable article.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my website <a href="http://goodjobdongguan.com/home.php?mod=space&uid=2152705">joker388</a>

Hi, everything is going well here and ofcourse every one is sharing information, that's truly excellent, keep up writing.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog - olympus-slot.net - https://telegra.ph/Prioritas-Modal-dalam-Taruhan-Judi-Online-11-28

Link exchange is nothing else except it is just placing the other person's website link on your <br> <br> page at proper place and other person will also <br> <br> do similar in favor of you.<br> <br> <br> <br> my web site - <a href="http://www.yshcx.top/home.php?mod=space&uid=316225">joker 123</a>

Simply want to say your article is as astounding.<br> <br> <br> <br> The clarity on your submit is just cool and that i can suppose you're knowledgeable on this subject.<br> <br> Fine with your permission let me to clutch your RSS feed to stay updated with forthcoming post.<br> <br> <br> <br> Thanks 1,000,000 and please carry on the gratifying work.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web page ... infórmate sobre el precio del armidex bajo receta <br> <br> médica en Perú - https://greenpackorea.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=96116

kas cia fotkej- helovino kauke?

online business opportunities<br> <br> home office setup for health bloggers<br> <br> PharmEmpire discount code for affiliates<br> <br> create passive income<br> <br> <br> <br> Also visit my page <a href="https://www.rogerdeakins.com/forums/users/hugoleslie646/">affiliate marketing for alternative health bloggers</a>

Spot оn with this write-uр, I actuaⅼly feel this web site neеds a <br> <br> lⲟt more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the info!<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Feeⅼ freee too surf to my page :: <a href="https://Legalacademy.net/blog/index.php?entryid=314337">아이러브밤</a>

Heya! I know this is kind of off-topic however <br> <br> I needed to ask. Does operating a well-established <br> <br> blog like yours take a large amount of work? I am completely new to running a blog but I do write in my diary daily.<br> <br> I'd like to start a blog so I will be able to share my personal <br> <br> experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring <br> <br> blog owners. Appreciate it!<br> <br> <br> <br> my page: sbobet 365 - https://greer-banke.blogbright.net/diler-resmi-sbobet88-indonesia-1689973613

Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.<br> <br> <br> <br> I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> my site; <a href="https://app.glosbe.com/profile/7076944653781568744">rtp live slot terbaik</a>

Thanks on your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you could be a great author.I <br> <br> will ensure that I bookmark your blog and <br> <br> will often come back in the future. I want to encourage one to continue <br> <br> your great writing, have a nice weekend!<br> <br> <br> <br> Here is my webpage: idnpoker - https://poigrala.ru/user/dinghycafe3/

What's up, its nice piece of writing about media print, we all understand media is a enormous source of information.<br> <br> <br> <br> Check out my web blog <a href="https://Telegra.ph/Partner-Massage---How-To-Do-A-Back-Massage-03-14">Phil</a>

Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views <br> <br> are fastidious in support of new visitors.<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my blog post: berry 188 - http://www.enhasusg.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=445099

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I <br> <br> have truly enjoyed browsing your blog posts. After all <br> <br> I'll be subscribing to your feed and I hope <br> <br> you write again soon!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web site ... <a href="https://chicktrunk66.bloggersdelight.dk/2023/07/25/letak-judi-sabung-ayam-online-terpercaya/">s128</a>

kas cia fotkej- helovino kauke?

Mazgi, jei nematai ir nesupranti kas yra nuotraukoje, tai straipsnis skirtas ne tau.

feikui-nezirsk-matau ir suprantu! tu nesupratai ko klaustas.

Ir skaityt nelabai moki...

nerk giliau -koks tu fikas?!...tu-FEIKAS!Pagavai?

I like the valuable info you provide in your articles.<br> <br> I will bookmark your weblog and check again here frequently.<br> <br> I am quite sure I'll learn a lot of new stuff right here!<br> <br> Best of luck for the next!<br> <br> <br> <br> my blog :: <a href="https://T23H.adj.st/?adj_t=fiz8xoo&adj_campaign=Int_Website-MWeb_NA_US_QP_CTA&adj_redirect=https%3A%2F%2FMobilegametrades.com%2Findex.php%3Ftopic%3D64527.0&adj_creative=home%3Apage">알밤</a>

When someone writes an piece of writing he/she retains <br> <br> the image of a user in his/her mind that how a user can understand it.<br> <br> <br> <br> Thus that's why this piece of writing is outstdanding.<br> <br> Thanks!<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my web page: 광주스웨디시 - http://Badgerbabes.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=newengineermagazine.com%2Fredirect.asp%3Frd%3Dhttps%3A%2F%2Falwilayah.net%2Fblog%2Findex.php%3Fentryid%3D858799

It is the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.<br> <br> <br> <br> I've read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips.<br> <br> Perhaps you could write next articles referring to this article.<br> <br> <br> <br> I desire to read more things about it!<br> <br> <br> <br> My web page :: <a href="http://lgmbk.in.ua/user/mintbow25/">leci 123</a>

Hi there to all, since I am actually eager of reading <br> <br> this web site's post to be updated on a regular basis.<br> <br> It includes fastidious material.<br> <br> <br> <br> My web site; sbobet88 - https://www.helpchacaras.com.br/author/growthbuffer45/

Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know <br> <br> a few of the pictures aren't loading properly.<br> <br> I'm not sure why but I think its a linking issue.<br> <br> I've tried it in two different internet browsers and both show the <br> <br> same outcome.<br> <br> <br> <br> Have a look at my blog post :: joker 388 - http://www.luchanw.com/home.php?mod=space&uid=138699

I visited multiple web pages however the audio feature for audio songs present at this web site is actually fabulous.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my homepage 광주스웨디시 - http://Hopelinetelecom.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=high-pressure-pumps.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Donlinetraining.nmcadv.org%252Fblog%252Findex.php%253Fentryid%253D338194

Hi there, I enjoy reading through your article post. I wanted <br> <br> to write a little comment to support you.<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my homepage; <a href="http://chungain.kr/mall/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=105267">achat en ligne de vadiral à Bruxelles</a>

Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment <br> <br> but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...<br> <br> well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my web page ... <a href="http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://idnpoker88.co.com/">idn poker88</a>

Great website you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards <br> <br> that cover the same topics talked about in this article?<br> <br> I'd really like to be a part of community where I can get responses <br> <br> from other knowledgeable individuals that share the same interest.<br> <br> If you have any suggestions, please let me know. Thank you!<br> <br> <br> <br> <br> <br> my blog: osg777 - http://83783.net/home.php?mod=space&uid=6102399

nerk giliau -koks tu fikas?!...tu-FEIKAS!Pagavai?

Tau, mazgi, dar reikia paaugt.

o tu ,feike,jau netik uzaugai,bet ir pasenai....

I viѕited multiple sites except the audio feature fоr audio songs current at this web site <br> <br> іs gеnujnely excellent.<br> <br> <br> <br> my web page: <a href="https://Able.extralifestudios.com/wiki/index.php/Foot_Massage_Therapy_-_Foot_Massage_Machine_On_Sale">Ana</a>

Hi there I am so thrilled I found your website, I really found you by <br> <br> mistake, while I was browsing on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to <br> <br> read through it all at the minute but I have book-marked it <br> <br> and also added in your RSS feeds, so when I have time <br> <br> I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my web-site ... <a href="https://byfc0396.com/home.php?mod=space&uid=2445702">idnpoker</a>

Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to return the choose?.I am attempting to find issues to <br> <br> enhance my web site!I assume its good enough to make use of a few of your ideas!!<br> <br> <br> <br> <br> <br> My web page <a href="http://Marylandfuture.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Telegra.ph%2FMassage-Therapy-Schools---A-Great-Education-A-Person-01-22">광주유흥</a>

Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I'll <br> <br> just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.<br> <br> I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.<br> <br> Do you have any tips and hints for first-time blog writers?<br> <br> I'd definitely appreciate it.<br> <br> <br> <br> my webpage - 오산출장마사지 - https://www.papaflower.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=239326

Supplements affiliate program requirements<br> <br> pharmacy affiliate tracking software<br> <br> affiliate marketing for senior health bloggers<br> <br> PharmEmpire affiliate program review<br> <br> <br> <br> My web site :: <a href="https://post-888.com/profile/ellenbullard941/">affiliate income</a>

I know this site provides quality dependent articles or reviews and additional stuff, is there any <br> <br> other website which provides these data in quality?<br> <br> <br> <br> my web site - <a href="https://app.glosbe.com/profile/7061307940975676633">cmd 368</a>

It's going to be end of mine day, except before end I am reading this fantastic piece of writing <br> <br> to increase my knowledge.<br> <br> <br> <br> Look at my blog post <a href="https://Telegra.ph/Thai-Massage---Can-It-Really-Run-01-08">아이러브밤</a>

Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i <br> <br> read this paragraph i thought i could also create comment due to this good <br> <br> piece of writing.<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my webpage - 광주오피 - https://Telegra.ph/How-Pick-From-A-Massage-Therapist-02-02

It's going to be ending of mine day, however before ending I am reading this enormous <br> <br> piece of writing to improve my experience.<br> <br> <br> <br> Stop by my blog post: bocoran rtp slot - https://devpost.com/settings?from=info

If you want to grow your know-how simply keep visiting <br> <br> this website and be updated with the most recent news update <br> <br> posted here.<br> <br> <br> <br> Also visit my web-site; <a href="https://plantpurejumpstart.com/forums/user/pathspace02/">casino online</a>

This article is in fact a pleasant one it helps new the web users, who are wishing for blogging.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> My webpage :: <a href="https://telegra.ph/Chair-Massage---A-Way-To-Unwind-And-Relieve-Stress-12-16">아이러브밤</a>

Exceptional post but I was wondering if you could <br> <br> write a litte more on this topic? I'd be very thankful <br> <br> if you could elaborate a little bit more.<br> <br> Thanks!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my page :: <a href="http://bbs.97wanwan.com/home.php?mod=space&uid=626308">s 128</a>