„Lazdijų paslaugų“ direktorius K. Babeckas: tai, kas buvo daroma su įmone, prilygo genocidui (papildyta)

K. Babeckas tikina, kad įmonė bandė dalyvauti savivaldybės organizuojamuose konkursuose darbams atlikti, tačiau jai nebuvo leista to daryti.

Paskutiniame rajono savivaldybės tarybos posėdyje 15 tarybos narių nubalsavo už tai, kad būtų likviduota pernai spalį įsteigta Lazdijų rajono savivaldybės uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų paslaugos“.

Politikai nepanoro išklausyti posėdyje dalyvavusi bendrovės vadovo Karolio Babecko. Pats įmonės direktorius, po priimto tarybos sprendimo žurnalistei komentuodamas sprendimą likviduoti įmonę, tokį žingsnį pavadino genocidu.

Savivaldybės atstovų elgesį pavadino griaunančiu įmonę

Tarp bendrovės likvidavimo argumentų – išlaidos atlyginimams ir neveikimas. Per pusantrų metų nuo tarybos sprendimo įsteigti įmonę, bendrovė taip ir nesugebėjo pradėti jokios ūkinės veiklos, nors lūkesčiai ir keliami uždaviniai - buvo dideli.

Tuo tarpu bendrovei vadovaujantis K. Babeckas tikina, kad įmonė bandė dalyvauti savivaldybės organizuojamuose konkursuose darbams atlikti, tačiau jai nebuvo leista to daryti.

„Kvietimas dalyvauti pirkime iš konkursą organizuojančių savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojų buvo gautas šių metų rugsėjo 20 dieną Kvietimas buvo „Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių Dumblio kadastro vietovės, melioracijos griovio K-47 ir Kuklių kadastro vietovės sureguliuoto Kirsnos (Raišupio) upelio, melioracijos griovių K-50-1-3, K-52, K-27 priežiūros paslaugos ( griovių šienavimas)“ darbams atlikti. Tada įmonė teikė pasiūlymą - su įkainiais ir terminais atlikti numatytus darbus, bet po keleto dienų buvo gauta informacija, kad šis pirkimas yra nutrauktas. Užkulisiuose buvo kalbama, kad savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tuo metu jau laikinai  perėmęs Saulius Petrauskas įsakė nutraukti melioracijos griovių šienavimą rankiniu būdu, o organizuoti šienavimą su mechaninėmis transporto priemonėmis“, - teigė K. Babeckas, UAB „Lazdijų paslaugos“ direktorius.

Pasak jo, nutraukus konkursą ir pakeitus sąlygas, įmonė prarado galimybę dalyvauti naujame pirkime, nes tiesiog neturėjo reikalaujamos technikos.

Savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas „Lazdijų žvaigždei“ patvirtino, kad konkursas, kuriame apklausos būdu buvo pakviesta dalyvauti ir bendrovė „Lazdijų paslaugos“, iš tiesų buvo nutrauktas, o vėliau paskelbtas naujas – naujomis sąlygomis.

Ž. Vasiliauskas neatsakė, kieno nurodymu tai buvo padaryta: „Buvo duotas nurodymas, ir mes tą konkursą nutraukėme ir skelbėme kitą“. Jį laimėjo bendrovė „Leimesta“.

„Ši įmonė negalėjo pradėti vykdyti jokios veiklos, nes iš pačios savivaldybės administracijos buvo daroma viskas, kad ji būtų neveikli.  Manau, kad konkursą organizavusiems administracijos darbuotojams galimai buvo iškomunikuota, kad bendrovės dienos - suskaičiuotos. Manau, kad darbuotojai pabūgę naujai susidariusios politinės daugumos ir galimo jų keršto, tai pat nustojo bendrauti ir su manimi kaip savivaldybės bendrovės vadovu, koordinuoti įmonės veiklą. Po šio pirkimo atšaukimo, o faktiškai - įmonės žlugdymo, pasiprašiau vizito pas S. Petrauską, pasikalbėti apie visą šitą vykdomą genocidą. Vizitas buvo suderintas praėjus dviem savaitėms, artėjant tarybos posėdžiui. Paklausus apie įmonės tolimesnę eigą, S. Petrauskas neturėjo jokių argumentų ar atsakymo, nes, kaip man tada pasakė, „ne jis sprendžia“. Apie būsimą įmonės uždarymą aš sužinojau iš žiniasklaidos, kas yra labai graudu ir gėdinga“, - sakė K. Babeckas.

Įsteigė siekiant taupyti lėšas paslaugų pirkimui

Trumpai priminsime bendrovės steigimo istoriją, kuri buvo pateikta ir savivaldybės tarybos nariams.

Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų paslaugos“ (kodas 305925522) įsteigta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 5TS-841 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ steigimo“.

Lazdijų rajono savivaldybė yra vienintelė uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ steigėja ir akcininkė.

Akcininko teises, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lazdijų rajono savivaldybė vykdo per Lazdijų rajono savivaldybės tarybą.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų.

Pagrindinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ veiklos rūšys numatytos šios: atliekų tvarkymo, daugiabučių namų administravimo, Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų erdvių, kelių, pakelių ir gatvių priežiūros tvarkymo paslaugos, taip pat daugiabučių namų renovacijos bei modernizavimo administravimo paslaugos.

Įsteigė I. Šaparauskienės siūlymu

Pažymėtina, kad pagrindu įsteigti uždarąją akcinę bendrovę “Lazdijų paslaugos” buvo Lazdijų rajono savivaldybės tarybai pateiktas tuometinės Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės 2021-07-13  teiktas pasiūlymas Nr. 1-1962 „Dėl pasiūlymo investuoti Lazdijų rajono savivaldybės turtą“.

Steigiant bendrovę, kartu su sprendimo projektu savivaldybės tarybos nariams tuomet buvo pateiktas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos parengtas „Investuojamo ir perduodamo Lazdijų rajono savivaldybės finansinio turto, kaip steigiamojo įnašo, steigiamai uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų paslaugos“ ekonominis ir socialinis pagrindimas“.

Jame, be kita ko, buvo rašoma: „Šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybės žaliųjų teritorijų, gatvių bei pakelių priežiūrai yra perkamos paslaugos, taip pat Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojai prižiūri ir tvarko Lazdijų rajono savivaldybės viešąsias erdves, kultūros paveldo objektų teritorijas, vietinės reikšmės kelių apsaugos zonas, valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos griovius  ir kapines.  Vien tik  Lazdijų rajono savivaldybėje kultūros objektų šienavimo plotai yra 97 ha,  seniūnijų šienaujamų pakelių ilgis yra 1380 km, prižiūrimų pakelių ilgis yra 973 km, prižiūrimų gėlynų plotas – 1540 kv. m, prižiūrimų kapinių plotas – 47 ha, kitos prižiūrimos viešosios erdvės.  Lazdijų rajono savivaldybė turi prievolę šienauti 33 km melioracijos griovių, prižiūrint melioracijos griovius taip pat perkama bebraviečių ardymo paslauga. Perkamos paslaugos yra brangios,  melioracijos grioviai šienaujami per retai, sunku surasti, kas atliktų šienavimo ir bebraviečių ardymo paslaugas. Remiantis vienerių metų statistiniais duomenimis, seniūnijos darbuotojų,  prižiūrinčių kapines ir viešąsias erdves bei kitas viešąsias teritorijas, darbo užmokesčiui bei kitoms paslaugoms, kurias  viešųjų pirkimų būdu savivaldybė perka iš paslaugų teikėjų,  apmokėti buvo skirta 508 tūkst. Eur, iš jų 210 tūkst. Eur buvo sumokėta seniūnijų darbuotojų bei seniūnijose dirbančių kapų prižiūrėtojų darbo užmokesčiui. Iš užimtumo didinimo programos kiekvienais metais yra skiriama 147 tūkst. Eur suma, už kurią samdomi darbuotojai, kurie taip pat prižiūri viešąsias erdves. 2020 metais 96 tūkst. Eur buvo išleista viešųjų erdvių, kapinių teritorijų tvarkymo, kelių valymo paslaugoms apmokėti ir priemonėms bei įrankiams įsigyti. Perkamos paslaugos yra brangios, todėl skiriamo savivaldybės biudžeto lėšų kiekio nepakanka. Savivaldybė dažnai gauna gyventojų nusiskundimų ir pasiūlymų dėl geresnio viešųjų erdvių tvarkymo. Siekiant tenkinti Lazdijų rajono savivaldybės viešuosius  interesus ir gerinti viešųjų erdvių, bei pakelių priežiūros, kultūrinio paveldo objektų, kapinių bei kitų Lazdijų rajono savivaldybei priklausančių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą, siūloma steigti Bendrovę, kurios darbuotojai atliktų šiuos darbus: atliekų tvarkymo, daugiabučių namų administravimo, Lazdijų rajono savivaldybės teritorijų, kelių, pakelių ir gatvių priežiūros tvarkymo paslaugas, taip pat daugiabučių namų renovacijos bei modernizavimo administravimo paslaugas. Centralizuotai būtų naudojama turima technika ir priežiūrai reikalingas turimas inventorius, Bendrovės darbuotojai specializuotųsi šių paslaugų teikimui visoje Lazdijų rajono savivaldybėje. Taip būtų efektyviau panaudojamos savivaldybės biudžeto lėšos“.

Tikėjosi, kad visuomenė gaus naudos iš bendrovės paslaugų

Atkreiptinas dėmesys, kad tame pačiame rašte buvo teigiama, jog „investuojant Lazdijų rajono savivaldybės finansinį turtą į uždarąją akcinę bendrovę „Lazdijų paslaugos“, siekiama, kad Lazdijų rajono savivaldybės turtas būtų valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis šiais principais:

  • visuomeninės naudos; šis principas reiškia, kad Lazdijų rajono savivaldybės turtas turi būti valdomas, naudojamas ir disponuojama juo rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą;
  • efektyvumo; šis principas reiškia, kad sprendimais, susijusiais su Lazdijų rajono savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei;
  • racionalumo; šis principas reiškia, kad Lazdijų rajono savivaldybės turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas.

Pažymėtina, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 5TS-841 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ steigimo“ Ilona Šaparauskienė, tuomet ėjusi Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas, buvo įgaliota pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ steigimo aktą, įstatus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ įregistravimu Juridinių asmenų registre ir įpareigota teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę „Lazdijų paslaugos“.

Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų paslaugos“ buvo įsteigta ir valstybės įmonėje „Registrų centras“ įregistruota tik 2021 m. spalio 29 dieną, t.y. po savivaldybės tarybos sprendimo praėjus trims su puse mėnesio.

„Kokios priežastys lėmė, kad tiek užtruko strateginės, kaip steigiant buvo tikinami savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės įmonės steigimas – iki šiol atsakymų neturime“, - teigiame bendrovės likvidavimo sprendimo projekto motyvuose.

Nuo akcininkų slėpė informaciją

Nors nuo bendrovės įsteigimo joje tuometinės savivaldybės administracijos direktorės įsakymu buvo įdarbintas direktorius, nustatant jam atlyginimą, priimtas į darbą bendrovės finansininkas, tačiau apie tai akcininkai informuoti nebuvo.

2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 10V-121 tuometinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė patvirtino „Konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ direktoriaus pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašą“.

Tačiau pretendentų į atrankas, kaip tuomet buvo tvirtinama, esą neatsirasdavo, nes siūlomas bendrovės direktoriaus atlyginimas buvo nekonkurencingas.

Tik 2022 m. rugpjūčio 9 dieną tuometinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo į darbą uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ direktoriumi paskyrė Karolį Babecką. Jam nustatytas aukščiausias – 17 (septyniolikos)  koeficientų darbo užmokesčio dydis. Šie sprendimai patvirtinti tuometinės Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės 2022 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 11P-241.

Nuo pat bendrovės įsteigimo ir įregistravimo momento uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų paslaugos“ jokios veiklos nevykdė. Tai matyti ir iš 2022 m. gegužės 30 dieną valstybės įmonei „Registrų centras“ pateiktos veiklos ataskaitos už 2021 metus.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybai, kaip tai numato Vietos savivaldos įstatymas ir Akcinių bendrovių įstatymas, uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų paslaugos“ finansinės ir veiklos ataskaitų nepateikė.

2021 metus bendrovė baigė su 1362 eurų nuostoliu, kuris susidarė iš dviejų mėnesių atlyginimo bendrovės direktoriui ir buvo mokamas iš bendrovės įstatinio kapitalo.

„Jeigu bendrovė būtų pateikusi ataskaitas akcininkui, t. y. Lazdijų rajono savivaldybės tarybai, dar šių metų pavasarį būtų paaiškėjusi bendrovės finansinė padėtis ir tai, kad minėta bendrovė ne tik nevykdo jokios veiklos, bet ir nesirengia jos vykdyti, nes per visą laikotarpį nuo įmonės įsteigimo iki 2022 m. rugsėjo 27 dienos nebuvo vykdoma jokia ūkinė – finansinė operacija, neišrašyta nei viena sąskaita faktūra ir negauta nei vienas centas pajamų“, - teigiama rajono politikams pateiktame rašte.

Kaip matyti iš „Sodros“ duomenų, nuo bendrovės „Lazdijų paslaugos“ įsteigimo iki šios dienos bendrovėje dirba vos du darbuotojai – direktorius ir finansininkė.

Direktoriaus mėnesinis priskaičiuojamas darbo užmokestis yra 3077 (trys tūkstančiai septyniasdešimt septyni) eurai, finansininkės – 1357,50 eurų (vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt septyni Eur 50 centų).

2022 m. spalio 18 dienos duomenimis, bendrovė „Lazdijų paslaugos“ turėjo 1019.44 eurų (vieną tūkstantį devyniolika Eur 44 centų) socialinio draudimo skolą.

Prieš I. Šaparauskienės atleidimą – 100 tūkst. eurų į įmonės sąskaitą

2022 m. rugsėjo 23 dieną tuometinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė ir uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ direktorius Karolis Babeckas pasirašė Finansavimo iš 2022 m. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto savivaldybės funkcijų vykdymo ir veiklos tobulinimo programos sutartį Nr. 15-840 dėl lėšų skyrimo Bendrovės veiklai vykdyti ir darbams reikalingai technikai ir įrangai įsigyti.

Minėta sutartimi numatyta iki 2022 m. pabaigos bendrovei pervesti 97 000 eurų (devyniasdešimt septynis tūkstančius Eur).

10 000 eurų (dešimt tūkstančių Eur) pervesta avansu. Minėtos lėšos, kaip matyti iš Paraiškos dėl lėšų išmokėjimo, buvo skirtos padengti socialinio draudimo įsiskolinimui ir bendrovės direktoriaus bei finansininkės darbo užmokesčiui.

Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, 2022 m. rugsėjo 27 dieną uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų paslaugos“ įsigijo nešiojamų kompiuterių už 1 835,21 euro (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt penkis Eur 21 centą), o 2022 m. rugsėjo 29 dieną už 2 318 eurų (du tūkstančius tris šimtus aštuoniolika Eur) įsigijo vejapjovių.

2022 m. lapkričio 7 dieną bendrovės “Lazdijų paslaugos” direktorius Karolis Babeckas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pateikė paraišką dėl 4557,85 euro (keturių tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt septynių Eur 85 centų) pervedimo pagal sutartį Nr. 15-840.

Pagal prašomos sumos dydį galima daryti prielaidą, kad minėtos lėšos reikalingos bendrovės „Lazdijų paslaugos“ darbuotojų – direktoriaus ir finansininkės – darbo užmokesčiui išmokėti už 2022 m. spalio mėn.

B. Vėsaitė: mes kvietėm direktorių į posėdį, bet jis neatvyko

Pažymėtina, kad uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ direktorius Karolis Babeckas neteikia akcininkui jokios informacijos apie bendrovės ūkinę – finansinę veiklą, finansinę padėtį, bendrovės veiklos planus ir perspektyvas.

Atskirai pažymėtina, kad Karolis Babeckas neatvyko kviečiamas į Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, turto ir investicijų komiteto 2022 m. lapkričio 9 d. posėdį, kuriame buvo numatyta išklausyti informaciją apie padėtį bendrovėje “Lazdijų paslaugos, nenurodydamas neatvykimo priežasties.

Šio komiteto pirmininkė, socialdemokratė Birutė Vėsaitė teigė, kad komitetas sušaukė du posėdžius, tačiau nei viename iš jų K. Babeckas nepasirodė, nors buvo kviečiamas.

Kaip matyti iš aukščiau išdėstyto, uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų paslaugos“ per daugiau nei vienerius metus nuo jos įsteigimo ir beveik pusantrų metų nuo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ją įsteigti visiškai nepateisino jai keltų tikslų ir uždavinių, nevykdė jokios veiklos, turėjo finansinių išlaidų bendrovės vadovų – direktoriaus ir finansininkės – darbo užmokesčiui, tačiau pati negeneravo absoliučiai jokių pajamų ir jos veikla neša nuostolį Lazdijų rajono savivaldybės biudžetui.

„Kyla pagrįstų abejonių, ar tokia bendrovė iš viso buvo tikslinga steigti“, - tarybos posėdyje sakė vieni iš įmonės likvidavimo iniciatorių – konservatorius Audrius Klėjus ir frakcijos „Pirmyn“ seniūnas Artūras Margelis.

Pasak jų, kaip matyti iš 2022 m. balandžio 28 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS – 1072 pritartos tuometinės Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės 2021 metų veiklos ataskaitos, kurioje, be kita ko, teigiama, kad „Įstaigos veiklos rezultatai, pasiekti 2021 metais, vykdant Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 5TS-638 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, nustatytus strateginius tikslus, uždavinius, priemones pagal ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų vertinimo kriterijus pasiekti rezultatai užtikrinant švarą, tvarką ir saugumą viešosiose erdvėse, įvykdyti 100 procentų: „buvo užtikrinama viešųjų erdvių, kultūros paveldo objektų, civilinių kapinių priežiūra, išpjauti grėsmę keliantys medžiai, užtikrinama, kad seniūnijoje neliktų neeksploatuojamų, paliktų be priežiūros transporto priemonių, genėti menkaverčiai krūmai seniūnijos vietinės reikšmės kelių pakelėse, gėlėmis apsodinti įrengti gėlynai. Buvo užtikrinamas privažiavimas prie sunkiai privažiuojamų sodybų komunalinėms atliekoms paimti“, Lazdijų rajono savivaldybė puikiai susitvarko su tais darbais ir funkcijomis, kurias buvo delegavusi uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų paslaugos“ jos steigimo metu 2021 m. liepos 20 dieną.

Sprendimą likviduoti priėmė komitetuose

Iš to, kas aukščiau išdėstyta, matyti, kad Lazdijų rajono savivaldybės teisėti lūkesčiai steigiant uždarąją akcinę bendrovę „Lazdijų paslaugos“ per šį laikotarpį nebuvo pateisinti, o tai neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų bei steigiant bendrovę siektų tikslų – visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo.

2022 m. spalio 28 dieną vykusiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, turto ir investicijų komiteto (pirmininkė – socialdemokratė Birutė Vėsaitė) posėdyje Nr. 70-33 ir 2022 m. spalio 28 dieną vykusiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Teritorijų planavimo ir ūkio komiteto (pirmininkas – liberalas Valdas Petras Mikelionis ) posėdyje Nr. 68-27 priimti sprendimai pritarti sprendimo projektui dėl uždarosios akcinės  bendrovės „Lazdijų paslaugos“ (305925522) likvidavimo.

„Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teikiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ (įmonės kodas 305925522) likvidavimo“, - tokiais žodžiais savo motyvus užbaigė tarybos narių dauguma, vėliau sprendimą patvirtinusi ir balsuodami posėdyje.

Vilma Danauskienė (,,Lazdijų žvaigždė“, 2022-11-18)

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Na tamstos alga prilygo genocidu kitu dirbančiu atžvilgiu ir p…. Iš kur atvykai atgal.

O kaip sekasi prie Margelio įkurtoms įmonėms ,,Darbo vietų kūrimo fondui,, ir abrakų auginimo centrui?

Darbo vietų kūrimo fondui ir abrakų auginimui sekasi labai gerai. Nes Margelis ne griovė ir naikino, o statė, kūrė ir stengėsi rajono labui. Margelis neatleidinėjo Lazdijų žmonių, ir į jų vietas iš kitų rajonų nedarbino. Jis suprato, kad Lazdijuose dirbantis ir gyvenantis žmogus su šeima, kurs savo gerbūvį ir ateitį čia, rajone. Tuo savivaldybė ir rajone esantis verslas, turės tik pajamas. Jis net iš kaimyninės Lenkijos, ligoniams sudarė galimybė gydytis mūsų ligoninėje. Tai irgi kalba apie papildomas pajamas Lazdijų rajonui. Tik mūsų rajono " princesei nuo naktinio puodelio", tiek proto neužteko. Matomai " iššūkiai su pokyčiais" bei " nepotizmas" taip dažnai dominuojantys praėjusios kadencijos rinkiminėje programoje, stipriai paveikė jos smegenėlės.

Pritariu.

Pritariu.

Garbės ir orumo įžeidimas, ar už tokį komentarą nėra ATP straipsnio?

Kur čia įžvelgiate įžeidimus? Kas čia įžeistas? Bet tiesa tai tokia. Apie savo išpuikimą ir nesiskaitymą su žmonėmis, tikrai galėtų pati " princesė" pagalvoti nes toks jos elgesys garbės jai nedadeda.

Pasiskaitykit kas Genocidas ir tada lyginkit jei isdrysit… Ukrainoje vykdomas genocidas o ne jusu kedej … geda ir dabar negaila visai jusu

Gailėti šito vyruko visai nereikia ir tikėti jo vapaliojimu. Babeckas Kalvarijos tarybą pasiuntė paskui rusų karablį, nach...., o Lazdijų tarybos narių dauguma, pasiuntė jį ten pat. Gera patarlė , kad lazda atsisuka kitu galu. Tai taip nutiko ir Babeckui.

Kažkodėl nesistebiu tokia pabaiga. Vadovauti įmonei reikia turėti ir šioki tokį supratimą.

Šis žmogus labai tiktų į socialinių paslaugų direktoriaus vietą. Gal pone atlaisvintų jam vietą?