ŠILUMOS SUVARTOJIMO PER 2021 – 2022 M. ŠILDYMO SEZONĄ UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ ŠILDOMUOSE PASTATUOSE PALYGINAMOJI ANALIZĖ

 Lentelėse pateikiame duomenis apie sunaudotą šilumos energijos kiekį Lazdijų ir Veisiejų pastatų šildymui per 2021 - 2022 m. šildymo sezoną. Analizuojamas laikotarpis yra nuo šildymo sezono pradžios 2021 m. rugsėjo 24 d. iki šildymo sezono pabaigos 2022 m. balandžio 28 d. Lentelėse pateikta kiekvieno pastato išlaidos šildymui (Eur/m2 su PVM ) ir sunaudotos šilumos kiekis (kWh/m2). Pastatai lentelėse surikiuoti nuo mažiausiai iki daugiausiai suvartojančių šilumos energijos patalpų šildymui.

 
1 lentelė, Lazdijų miesto daugiabučiai pastatai.

 

2 lentelė, Veisiejų miesto daugiabučiai pastatai.

3 lentelė, Lazdijų ir Veisiejų miestų įmonių patalpose sunaudota šiluma.

Analizuojamo laikotarpio vidutinė mėnesio šilumos kaina gyventojams buvo 8,12 ct/kWh (su 9,0% PVM), nuo 2022 m. sausio 01 d. PVM nereikėjo mokėti, įmonėms 9,01 ct/kWh (su 21,0 % PVM). Vieno m2 šildymo išlaidos eurais ir vieno m2 pastato  šildymui sunaudotos kWh parodo pastato ekonomiškumą pagal suvartojamą šilumą. Lentelių 2-ame stulpelyje raidė R reiškia, kad pastatas yra renovuotas nuo pažymėtų metų, o raidė D, kad atsiskaitymas už šilumą daugiabutyje vykdomas šilumos dalikliais.

Gyventojas suradęs pirmoje arba antroje lentelėje savo gyvenamo pastato 5-ame stulpelyje nurodytą dydį ir padauginęs iš buto ploto m2 gali gauti sumą eurais išleistą buto šildymui per šildymo sezoną. Pavyzdžiui, Lazdijų Gustaičio g. 11 nerenovuoto namo gyventojas, turintis 50 m2 butą už tą laikotarpį sumokėjo 489,0 Eur, o Gustaičio g. 2 renovuoto pastato gyventojas už tokio paties ploto buto šildymą sumokėjo 177,5 Eur.

Analizuojant duomenis akivaizdu, kad mažiausiai už patalpų šildymą moka renovuotų daugiabučių gyventojai. Renovuotų pastatų išlaidos už šilumą taip pat skiriasi. Patys taupiausi yra didesnieji renovuoti daugiabučiai namai, tie pastatai, kuriuose renovacijos metu patobulinta vidaus šildymo sistema, tai yra, ant šildymo stovų sumontuoti balansiniai ventiliai ir termostatiniai ventiliai prie radiatorių. Svarbu, kad renovuotų pastatų butų gyventojai gali reguliuoti šildymo išlaidas pagal poreikius prisukdami ar atsukdami termostatinius ventilius prie šildymo prietaisų.

Norint už šilumą mokėti mažiau, pastatų savininkams reikia atnaujinti gyvenamuosius namus arba bent pastato šildymo ir karšto vandens sistemas. Apsisprendus dėl renovacijos svarbu ne tik apšiltinti pastato sienas, stogą, pakeisti langus ir duris, bet ir sutvarkyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemas. Vamzdynus reikia izoliuoti, sumontuoti balansinius ventilius, termostatinius ventilius ir šilumos daliklius ant šildymo prietaisų. Jeigu balansiniai ventiliai palaiko pastovų cirkuliuojantį vandens srautą kiekviename pastato stove nepriklausomai nuo jo vietos sistemoje, tai termostatiniai ventiliai leidžia gyventojams patiems reguliuoti temperatūrą patalpoje. Termostatinis ventilis nėra paprastas vožtuvas, panašiai kaip vonios čiaupas, kuriuo didiname ar mažiname vandens kiekį. Šiame prietaise įtaisytas termostatas, kuris reaguoja į patalpos temperatūrą ir automatiškai padidina arba sumažina vandens srautą į radiatorių, kad palaikytų nustatytą kambario temperatūrą. Tad svarbu žinoti, kad termostatiniu vožtuvu nustatome ne vandens srautą į radiatorių, bet kambario temperatūrą, kurią norime palaikyti. Termostatiniu ventiliu galima ne tik reguliuoti kambario temperatūrą, tačiau ir taupyti šilumą, kai išeinate iš būsto arba miegate, taip pat nenaudojamuose kambariuose galima nustatyti žemesnę temperatūrą. Sumažinus šildomos patalpos temperatūrą 10 C sutaupoma apie 5÷6 % šilumos energijos.

Šiandien Europoje net 75 procentai pastatų yra energetiškai neefektyvūs – jie sunaudoja  apie 40 procentų visos energijos ir į atmosferą išleidžia 36 procentus šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 2022 metais Aplinkos projektų valdymo agentūra Lietuvoje įvertino apie 800 daugiabučių renovavimo paraiškų ir pripažino tinkamomis 784 daugiabučių paraiškas, tiek pastatų bus artimiausiu laiku renovuojama. Norėtume pakviesti Lazdijų savivaldybės gyventojus aktyviai dalyvauti daugiabučių atnaujinimo procesuose ir realiai taupyti brangią šilumos energiją.

UAB ,,Lazdijų šiluma"

 

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Kažkaip nematau šildymo sąnaudų Lazdijų miesto Vilniaus g. Nr. 1. Ar čia mano akys nebe tos, ar tikrai nerodoma. Ten gi „panstva“ ir žiemą trumpom rankovėm pastatą šildo...

Taip, man kažkas ant akių puolė. Atsiprašau.

Prasikrapštykit akis, paskutinėj lentelėj Savivaldybė Nr. 56

Smart watches supply some PDA features in a wristwatch type factor.<br> <br> <br> <br> A quantity of different operating programs, together with Windows Mobile <br> <br> Pocket Pc Phone Edition, the Palm OS, the Blackberry <br> <br> OS for Blackberry sensible telephones, and the Symbian OS for <br> <br> sensible phones from Panasonic, Nokia, Samsung and others.<br> <br> Pocket Pc is the generic title for Windows Mobile PDAs.<br> <br> <br> <br> Also, Pocket Pc devices generally require extra resources and have even more RAM.<br> <br> Companies use inner methods to allocate resources and assign duties for work inside the company itself.<br> <br> Many firms enable customer support agents to work at <br> <br> home. When coupled with an inside scheduling system, homeowners can steadiness buyer needs and worker satisfaction. Identity thieves can make <br> <br> use of all kinds of non-public information, comparable to your mother's maiden title, where you went <br> <br> to high school or the identify of your pet. Trabish, Herman K.<br> <br> "CSP and PV Solar Make Each other More Valuable." GreenTech Solar.<br> <br> The Psion Organiser II, released in 1986, was especially <br> <br> in style and greater than half one million were bought.<br> <br> <br> <br> Here is my web page: <a href="https://dnz-kazka.com.ua/user/MilanDehaven547/">slottotal777</a>