A. Mikelionis: merės A. Miškinienės pažadai apie darbo vietų kūrimą virto šnipštu

Kai 2019 metais buvo pats mero rinkimų Lazdijų rajone įkarštis, tuomet dar tik kandidatė į mero postą ponia A. Miškinienė tvirtai garantavo, kad išrinkta į pageidaujamą postą, kurio siekė, imsis nedarbo mažinimo ir aktyviai kurs darbo vietas. Žiūrim, ką turim – prabėgo treji merės A. Miškinienės metai valdžioje ir reikia drąsiai pripažinti, kad šios problemos išspręsti nepavyko ir bene pagrindinis ponios Ausmos priešrinkiminis pažadas patyrė fiasko.

Apskritai A. Miškinienė 2019 metų rinkimų kampanijos metu tiek visko prižadėjo, kad iš karto buvo aišku, jog nieko gero iš to nebus. Iš viso kaip galima tvirtai garantuoti, kad imsi ir sumažinsi tokią itin sudėtingą problemą kaip bedarbystė. Tokiu atveju reikėtų sakyti: stengsiuosi spręsti bedarbystės problemas, bandysiu pažiūrėti, ką šiuo klausimu galima realiai nuveikti. Ir apskritai rinkimų kampanijos metu ponia Ausma neatsakingai pridalijo tiek pažadų, kad klausydamas ne vienas rinkėjas kraipė galvą ir vis mąstė, kaip visa tai reikės įgyvendinti.

Prabėgo treji merės A. Miškinienės metai pagrindiniame Lazdijų rajono valdžios poste. Liko mažiau kaip metai dirbti mere ir 2023 metų pavasarį bus renkama nauja Lazdijų rajono taryba ir meras. Net eiliniam mūsų rajono rinkėjui aišku kaip pačią giedriausią vasaros dieną, kad bedarbystė kaip buvo, taip ir liko pagrindinė Lazdijų rajono problema. Ir štai įsivaizduokite – lygiai prieš savaitę, 2022 metų gegužės 13 dieną, „Lazdijų žvaigždės“ laikraštyje pasirodo merės A. Miškinienės straipsnis „Esame pasiruošę aktyviai spręsti nedarbo iššūkius“. Čia lyg ir viskas gerai, bet juk iki naujų savivaldos rinkimų liko mažiau kaip vieni metai!!! Mielos merės straipsnis tokiu pavadinimu turėjo pasirodyti iš karto po rinkimų, o ne likus mažiau nei metams iki jų. Vadinasi, bent taip galima suprasti pagal pavadinimą, trejus metus nieko nebuvo daroma šiuo klausimu ir tik dabar susizgribta, kad valdžia galop yra pasiruošusi spręsti nedarbo iššūkius.

Kai kalbama apie sveikatą, yra toks posakis: geriausias būdas gerinti sveikatą yra jos negadinti. Taip ir poniai A. Miškinienei kadencijos pradžioje buvo galima patarti, kad geriausias būdas kurti darbo vietas yra nemažinti bent jau esamų darbo vietų. Ypač skaudu, kad buvo atleista daug Lazdijų rajono gyventojų, dirbusių savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose. Jeigu atleistieji rado darbo vietą ar vietas Lazdijų rajone, dar pusė bėdos, bet blogiausia, kai jauni mūsų rajono gyventojai buvo priversti išvykti kitur. Vietoj Lazdijų rajono gyventojų, atleistų iš  savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų, atvyko darbuotojai iš kitų rajonų. Tai iš pirmo žvilgsnio gal ir nėra didelė problema, bet reikia pripažinti, kad tokiu būdu sumažėja darbo vietų Lazdijų rajono gyventojams.

Kad ir kokių itin didelių ir sudėtingų priemonių kurti darbo vietas imtųsi Lazdijų rajono merė A. Miškinienė, likus mažiau kaip metams iki rinkimų, vis tiek yra aišku, kad kaip prieš šios ponios valdymą, taip ir jam pasibaigus bedarbystė buvo, yra ir liks didžiausia Lazdijų rajono problema. Taip pat aišku, kad ponios Ausmos priešrinkiminiai pažadai sumažinti bedarbystę tebuvo tušti lozungai, nepagrįsti konkrečia programa, realiai galinčia išspręsti šią problemą.

Algimantas Mikelionis (,,Lazdijų žvaigždė", 2022-05-20)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Kiek ten tų darbo vietų N. Kirsnoje sukūrė?

Ji tik moka šiept savo dantis, prižadėt kalnus visko, bet padaryt nesugeba.. Kuo ji pavergė žmones, neišsivaizduoju..

Žadėjo permainas, bet permainos būna deja ir blogos, to nieks nepagalvojo... Ir tas žodis permainos žmones labai pakerėjo!

Permainos įvyko daugelis keikia merę .

Bet tai įdomus čia teiginys knygynėlyje redaguojant šio užsakomojo propagandisto rašliavą praslydo - gi bedarbystė, dar iki ateinant Miškinienei į valdžią, jau buvo didžiausia rajono problema! O kas iki Miškinienės kelias kadencijas vadovavo rajonui? Gi šio rašliavininko pavadėlio tampytojas! Tai kaip čia tojo kelias kadencijas nepajudinta problema galėjo būt išspręsta per trejus vienos kadencijos metus...! Bet tas gi, matai, būtų pažadėjęs taip, kad nebūtų atrodę, jog ketinama problemą išspręsti... Jooo, meluot irgi reikia mokėt...

Tai jeigu eidama į rinkimus Ausma matė, kad bedarbystė didžiausia rajono problema ir jos neišpsręsi per trejus metus, tai kam reikėjo tuomet žadėti ją išspręst?

Gerb. Artūrai, gerb. Andriau, Gerb. Ausma pasakykite ar normalu kad vasaros metu bibliotekos dirba nuo 8 val. ryto ir dirba iki 17 val. vakaro. Vasarą vaikai ir jaunimas dar tokiu laiku miega todėl būtų normalu kad bibliotekos dirbtų nors nuo 11 val. ir dirbtų iki 19 val. būtų užimtumas vaikam ir jaunimui. prašome išspresti šią jau daug metų truksiančią problemą. Gal ir naujoji bibliotekos direktorė pagaliau pradės dirbti.

Mikelioni tu geriau parašyk kas Lazdijų buitis du žmones dirba ir ką jie dirba. Registrų centras nurodo kad dirba du asmenys. Klėjus irgi tyli?

Esu tikras, kad daug tokių žmonių kaip Mikelionis dirba valstybinėje Rusijos žiniasklaidoje - TV, radijuje, laikraščiuose, portaluose. Riboti sugebėjimai, bet aklas, besąlygiškas paklusimas tam, kurį laiko savo šeimininku. Gabiausi ir uoliausi jų tampa solovjovais, skabejevomis ar simonian. Tokiems žmonėms nesvarbūs faktai, objektyvumas, kitos pusės argumentų išklausymas. Tokie žmonės aklai kartoja ir gina tiesas, kurias nurodo jų šeimininkas, smerkia ir kritikuoja kitus už ydas, kuriomis jų šeimininkas gerokai pranoksta pačius kritikuojamuosius. Tačiau šeimininkas - visada teisus! Jam kuriami vienokie elgesio, doros, skaidrumo standartai, oponentams - visai kitokie. Manau, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, Mikelionis būtų ir Lazdijų liaudies respublikos ruporu Nr. 1.

Tik visa bėda, kad Mikelionis yra vakarietiškų pažiūrų, palaiko Ukrainą ir jo biografijoje nerasite nei vieno faktelio tai paneigiančio. O aukščiau rašantis kaip tik yra už savo mylimą merę ir nepakenčia jokios (net visiškai pagrįstos) kritikos jos atžvilgiu.

Čia visai ne apie Ukrainą, ar merę. Bet teksto suvokimo sunkumai ir, kaip jau įvardinta, ribotumas yra vienas iš pusę visų komentarų po savo straipsniais parašančio Mikelionio bruožų...

Na, jeigu jau nesuvokiate aiškiai lietuvių normine kalba parašyto straipsnio, tai jau jūsų problema. Pacituokite konkrečiai kas šiame straipsnyje yra blogai?

Rinkiminiai merės pažadai tai tas pats , kai tarybinių laikų eilėraštukas,,partija,tėvynė mums žadėjo rojų.....

Džiaugėsi ministerijos darbuotojai, kai ji išėjo, džiaugsimės ir mes, kai išmaus iš mūsų rajono. Gana laikyti rajono žmones durniais.

Nesakykit , kad nedirbo- kiek fotosesijų surengė, "Lazdijų Žvaigždė" be keleto merės nuotraukų, kaip medis be lapų