S. Petrauskas: šiuo metu rajone yra svarbesnių reikalų nei artėjantys savivaldos rinkimai

Pastaruoju metu iš televizijos ekranų ir socialinių tinklų liejantis vis šiurpesniems vaizdams iš Ukrainos, Lazdijų rajone norisi matyti daugiau vienybės, tolerancijos vienas kito atžvilgiu, atjautos, o ne tarpusavio susipriešinimo. Kad kiekvienu momentu, jeigu prireiktų teikti pagalbą karo pabėgėliams ar rūpintis jų gyvenimu rajone, galėtume veikti labiau susitelkę.

Ne tik aš vienas matau, kad karo Ukrainoje kontekstas plačiai išnaudojamas ir politinėms ambicijoms patenkinti, ir pranašumui pademonstruoti. Elgiamasi taip, tarsi privalėtume kažkam įrodinėti, kas šiandien labiau myli Ukrainą, kas gali daugiau paaukoti, kas geriau žino, kaip privalo elgtis mūsų savivaldybės taryba, kažkada pasirašiusi sutartis su partneriais Baltarusijoje ir Rusijos Kaliningrado srityje.

Visą informaciją, ką savivaldybė veikia, mes stengiamės kuo operatyviau pateikti savivaldybės interneto svetainėje ir feisbuke, savivaldybės paskyroje. Informuojame ne tik apie savivaldybės nuveiktus darbus, ruošiantis sutikti karo pabėgėlius, bet teikiame ir kitų institucijų – ministerijų, visuomeninių organizacijų skelbiamą reikšmingą ir svarbią informaciją. Patikėkite, šiuo metu visi savivaldybės vadovai ir nemažas savivaldybės administracijos darbuotojų būrys sutelktai dirba tam, kad viską atliktume laiku, o kartu, kad jūs, mūsų gyventojai, būtumėt informuoti, ką mes darome ir ko laukiame iš jūsų. Tiesa, ne visa informacija yra vieša, ne visais rūpesčiais ir problemomis galime dalintis su jumis, bet patikėkite – visa tai daroma jūsų labui.

Suprantu, kad karo fone ir mes, savivaldybė, galėjome pasipuikuoti ir pasiūlyti skirti Ukrainai 50 ar 100 tūkstančių. Tik ar tuomet būtume jūsų teisingai suprasti? Esame atsakingi ir žinome, jog pirmiausia turime pasirūpinti savo rajono žmonėmis, jų reikalais. Vis dar gyvename pandemijos sąlygomis, kuri nuolat reikalauja papildomų savivaldybės išlaidų. Dėl išaugusių energetikos resursų kainų po keletą kartų brangsta maistas, kitos pirmo būtinumo prekės ir paslaugos. Todėl negalime prognozuoti, kaip gyvensime po mėnesio ar dviejų, ar mums patiems neprireiks pagalbos.

Suprantu, kad tiems, kurie šiuo metu nėra prisiėmę atsakomybės, o tik ruošiasi rinkimams, rašyti populistinius tekstus yra labai lengva. Tačiau manau, kad rajono gyventojai dar neprarado sveikos nuovokos ir supranta, kodėl čia tiek daug triukšmo. Ne tiek dėl karo Ukrainoje, kiek dėl skubėjimo užbėgti įvykiams už akių, demonstruoti savo išmanymą.

Norėčiau šiuo sudėtingu laikotarpiu paprašyti tik vieno – būkime labiau susitelkę ir atlaidesni, daugiau koncentruokimės į problemų ar situacijų sprendimą, o ne į vienas kito kritiką. Patikėkite, ne artėjantys savivaldos rinkimai šiuo metu yra svarbiausia. 

Saulius Petrauskas, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (,,Lazdijų žvaigždė", 2022-03-04)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Siūlau pavartyti trijų metų spaudą rajoninę ir pažiūrėsite kas čia labiausia ruoštis rinkimams pradėjo. Tai būtent, kad šito pono "chebra" išlindo. Gėdos neturi.

Ponas Sauliau parašykite kur rajone randasi slėptuvės jei tokių yra ir kodėl nedalijamos žmonėms jodo tabletės.

Koks gi iš jo politikas...

Siandien nustebau perskaites spauda jei reikes sleptis tai sleptis mokyklose? ypac nustebino kad sleptis Šeštokų vidurinėje kuri randasi prie pat geležinkelio todėl gali karo atvejubuti nušluota pirmiausia.Gerbemi savivaldybės vadovai mastykite blaiviai.

Šlykšti socdemų ir šito pono laikysena bei požiūris.

Jau apsisprendžiau ir daugiau socdemamas mano balso nebus: ap.............t su savo permainom ir kolicijom..............

Tai kad jie visi su koncervatoriais ėjo tik kažko susipjovė?

Jau geriau susikibkite abu su Vėsaite į parankę ir nelyskite iš kaimo, rajonui bus žymiai geriau.

Nu Saulius visais laikais priev vsų prisiplakdavo, jau laikas būtų ir jam į darbo biržą. Nieko gero nenuveikė rajonui apart lindimo merei į .......

Ponuliai, jūs ne pagailėjot Ukrainai skirt 80 K, bet pasilikot prasiplaut rinkimams per kultūrkės skylę.Po rinkimų būsit tikrai laisvi.

Petrauskai, jau Lazdijų rajone yra antras "knygynėlis"?

Kur koks

Kultūrkė? Užtai rajono kultūros renginiai tik ant popierių , viskas sustojo mažai kas vyksta.

Netiesa. Tiek kultūros centre, tiek kituose rajono kultūros namuose vyksta gana daug įdomių renginių. Tereikia tik noro į juos nuvykti.

Jei ir vyksta tai jie labai prasto lygio.

Gerbiamasis, gal būtų proga ne tik liežuviu malti, o įsidarbinti ir padaryti LABAI GERO LYGIO, darbuotojų paieška vyko, ar teko dalyvauti (?), rimtų specialistų, kurie padarytų labai gero lygio manau trūksta, o jeigu nesate tinkamas kandidatas, tai gal ne toks ir rimtas specialistas, apart malimo liežuviu.. :)

Malinauskienė paruošdavo lABAI Gero lygio renginius juos prižiūrėdavo, dabar nėra jos nėra nei lygio .... sujetai jau turbūt dzin.

Patylėk mes žinom kaip pas jus konkursai ( ne)vyksta.

Saulius visas savo kadencijas tik ant svetimo..... joja į šiltas vietelias.

Sauliui jau laikas namo, prastas iš jo politikas.

Šitas ponas gal atsakys kų gi tį tep tas Lazdijų Rojus maicina? Šiciek sutarčių pasrašyta. Va ir vakar už 436 pasrašėt.