Žurnalas „Reitingai“ atnešė džiugių žinių ir Lazdijų M. Gustaičio gimnazijai

   Vieno šio žurnalo straipsnių pavadinimas skamba gana pompastiškai: „Mokyklos, turinčios olimpiadininkų geną.“ Čia rašoma, kad koronaviruso sukelta krizė patvirtino: lyderis yra ne tas, kuris vikriai sukasi gerais laikais, o tas, kuris ir sunkmečiu išlieka pirmas. 2020 metais olimpiadų organizuota gerokai mažiau nei ankstesniais metais, be to, dalis jų vyko nuotoliniu būdu.
   Tačiau net ir nepalankiomis sąlygomis net du mūsų gimnazijos mokiniai pateko į akademinės sėkmės olimpą. Neatsitiktinai. Taip įvyksta tada, kai šalia gabaus mokinio būna talentingas mokytojas (Paulius Čepulis - 3g klasė, mokytoja Zita Šklėrienė, respublikinė lietuvių kalbos olimpiada, 2 vieta; Simona Petruškevičiūtė – 4g klasė, mokytoja Vida Kvaraciejienė, respublikinis jaunųjų filologų konkursas, 3 vieta).
   Šio kruopštaus bendro darbo dėka 2020 metų gimnazijų reitinge pagal olimpiadų rezultatus mūsų gimnazija yra aukštoje 38-43 vietoje.
   Skaitome „Reitingus“ toliau: „Iškiliųjų mokytojų žiedas: jie keičia jaunų žmonių gyvenimus.“ Šio straipsnio tikslas – į dienos šviesą ištraukti iniciatyvius, darbščius mokytojus, kurie verti pagarbos ir padėkos. Žurnalas pristato kone 500 mokytojų – šviesuolių. Renkant juos buvo analizuota, kaip mokytojui sekasi išmokyti dėstomos disciplinos daugumą savo mokinių (analizuoti 2017 m., 2018 m., 2019 m. brandos egzaminų ir 2018 m., 2019 m. matematikos ir lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai).
    Šiame garbiame sąraše – net keturi Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytojai: Ilona Akromienė (anglų kalba), Jurgita Magilevičiūtė (informacinės technologijos), Vida Kvaraciejienė (lietuvių kalba ir literatūra), Zita Šklėrienė ( lietuvių kalba ir literatūra).
    Mūsų gimnazijoje gausu  įkvepiančiai dirbančių mokytojų. Manome, kad kitais metais šis sąrašas pasipildys dar ne viena pavarde. Žvelgdami į  2020 metų brandos egzaminų rezultatus,  jas galėtume jau įvardyti. Bet... Luktelkime kito žurnalo numerio.
Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Prašyčiau rašyti be klaidų. M. Gustaičio ... ( tokios Lietuvos Respublikoje nėra).

Gal norite pasakyti, kad tokio P. Petraičio Lietuvos Respublikoje irgi nėra?