K. Jasiulevičius: dėl valdžios formavimo interpretacijų nėra

Į dažnai šiuo metu rajono gyventojų keliamą klausimą, kaip formuojama valdžia savivaldybės lygmeniu pasibaigus rinkimams į savivaldybės tarybą, interpretacijų nėra. Atsakymas – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimas. Juo vadovaujantis, pirmąjį naujai  išrinktos savivaldybės tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Konstitucijos 119 straipsniu. Todėl mūsų rajono savivaldybės atveju pirmasis rajono tarybos posėdis turi įvykti ne anksčiau kaip balandžio 14 dieną ir ne vėliau kaip balandžio 21 dieną.
Pirmajame savivaldybės tarybos posėdyje prisiekia savivaldybės tarybos nariai, posėdžio pirmininkui gali būti įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) sudarymo; priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai. Jau pirmajame savivaldybės tarybos posėdyje gali būti skiriami mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių mero teikimu slaptu balsavimu skiria vieną mero pavaduotoją. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas taip pat skiriamas mero teikimu, savivaldybės tarybos sprendimu (slaptu balsavimu) savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Administracijos direktoriaus pavaduotojas skiriamas direktoriaus siūlymu ir mero teikimu. Administracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas negali būti savivaldybės tarybos nariais.  
Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos šiame Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai. Todėl rajono valdžia po šių rinkimų gali būti galutinai suformuota net birželio mėnesio pabaigoje. 

Kęstutis Jasiulevičius, rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjas

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Taigi meras neturėdamas taryboje daugumos tampa kaip ir neįgalus,nors daugelis neabejoja ,kad Lazdijams tas negresia

turėkim vilties

Susišiko kandidatė debatuose, turėkim vilties

Čia skaitosi debatai? Kultūringam žmogui, kaip Ausmai, tokiuose debatuose gėda dalyvaut. Ką ji turi įrodinėt, kad jauna, gabi, protinga ir nori kažką pakeist Lazdijuose? Turi gi jau kažkada baigtis šitas švogerizmas ir turgaus bobų vadovavimo metodai.

nu jo, jei įrodinėt reikia, kad gabi ir jauna

per susirinkimus ir Seirijuose ir Lazdijuose Margelis demonstravo savo chamizmą. Dieve, duok, kad ta rajono gėda baigtūsi.

žmogus elgtųsi žmogiškai, pirmiausia jis turi būti žmogum. Minėtu atveju iki to labai toli. Debatais susirinkusios margelio gaujos kaukimo tikrai nepavadinsi.

Pažiūrėsime ką Ausmos apsimyželių šutvė suvaidins,padchalujai ir dar margesni sutvėrimai.

kokie bebūtų jūsų atžvilgiu naujai išrinkti tarybos nariai deja žmonės jais pasitikėjo ir išrinko ir kaip juos bevadintumėt pralaimėjusieji jie dirbs žmonėms ir rajone diktatūra baigsis.

tikrai jau laisvi ir laimingi Lzdijai. Valio.

Visi neraštingi anonimai į valdžią atėjo kaip Jūs?? Ir kur tie ,,Lzdijai"? Žinau tik Lazdijus. xd

Kęstutis - puikus specialistas. Tik margio užgaidas nenormalias vykdė. O dabar galės laisvai dirbti.

tikekimes,kad Lazdijuose dirbs kompetetingi vietiniai specialistai,o ne atvykeliai is kitu miestu ,kaip buvo dabar ,daug darbuotoju vazinejo is alytaus,gal nesusives nauja valdzia puse Vilniaus i Lazdijus ir neteks vietiniams kompetentingiems zmonems minti uzimtumo tarnybos slenkscius

kaip danguj ,taip ir ant zemes ,niekas cia niekuo jau netiki ,rajonas paseno ,jaunimas isvaziavo ,jei dar ir liko koks pas teti su mama ,tai sedi tyliai kamputyje,nes niekam nereikia cia jokiu kompetenciju ir nereiks,gali ir su Kembridzo diplomu tupet sau namie