V. Blažauskas: dėl Topolių gatvės – raštas R. Karobliui

Šią savaitę komisija, atliekanti užbaigtų statybos darbų patikrinimą, pasirašė dokumentus, leidžiančius eksploatuoti Šeštokų viaduką. Tai būtų labai džiugu įvykis Šeštokams, jei ne šalia jo, puikaus ir vieno moderniausių Lietuvoje statinių, esanti Topolių gatvė, seniai virtusi galvos skausmu ir miestelio gyventojams, ir savivaldybei, kuri labai dažnai gauna Šeštokų seniūnijos ir dešimtimis parašų gyventojų pasirašytus raštus dėl šios ir kitų miestelio gatvių tvarkymo.
O savivaldybė čia mažiausiai gali padėti, nes Šeštokų stotis, būdama svarbus tranzitinis taškas tarp Baltijos valstybių ir į vakarus esančių Europos Sąjungos šalių, yra itin intensyviai eksploatuojama. Stoties infrastruktūra itin svarbi ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti. Stotyje nuolat pakraunama ant sąstato arba nuo jo nukraunama sąjungininkų sunkioji karinė technika, konteineriai, įvairi karinė įranga. Vykstant krovos darbams ji rikiuojama Šeštokų miestelio gatvėse, ypač – Topolių gatvėje, kuri eina lygiagrečiai geležinkelio bėgių. Gatvių techniniai parametrai nepritaikyti tokiam transporto priemonių intensyvumui, o susidėvėjusi danga dar labiau gadinama. Suprantame, jog šalies saugumui užtikrinti yra svarbus ir būtinas NATO sąjungininkų karinės technikos ir karių dislokavimas Lietuvoje. Atvykusiems sąjungininkų kariams teikiama visa reikiama priimančiosios šalies parama. Tačiau rajono savivaldybė laikosi pozicijos, kad turi būti užtikrintas ir saugus bei patogus eismas Šeštokų gatvėse.
Rajono savivaldybė neturi galimybių skirti biudžeto lėšų Topolių gatvei kapitališkai suremontuoti,  skiriamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų užtenka tik būtiniausiems vietinės reikšmės kelių remonto ir priežiūros darbams. Todėl savivaldybės meras šią savaitę raštu kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Raimundą Karoblį, kad jis padėtų surasti lėšų iš tam skirtų fondų ir Šeštokų geležinkelio prieigų gatves sutvarkytų taip, kad jos ilgesniam laikui būtų tinkamos karinei technikai transportuoti, užtikrintų į Lietuvą atvykstantiems sąjungininkų kariams reikiamą logistinę paramą bei jų saugumą, formuotų reikiamą šalies įvaizdį, o svarbiausia – būtų patogios Šeštokų miestelio žmonėms.

Virginijus Blažauskas, savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus specialistas

Autoriaus nuotrauka: