Veisiejuose duris atveria mokymo erdvė savanoriams ugniagesiams

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Veisiejų ugniagesių komandoje – įkurtuvių nuotaikos. Duris Veisiejuose atveria pirmoji rajone mokymo erdvė savanoriams ugniagesiams, kurioje savanoriai įgis teorinių ir praktinių žinių apie gaisro gesinimą, pirmosios pagalbos suteikimą nukentėjusiems gaisro metu ir kitas šiam darbui atlikti būtinas žinias.

Praėjusių metų spalio pirmąją dieną startavusio tarptautinio Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto „Pagalba ir apsauga pasienio bendruomenėms“ metu įsigytas naujas gaisrų gesinimo automobilis su visa reikalinga įranga, 10 kvėpavimo organų apsaugos aparatų, 10 apsauginės ugniagesio aprangos komplektų, kompresorius suspausto oro balionų pildymui, elektros generatorius ir mobili apšvietimo įranga, priekaba įrangos transportavimui, atnaujintos savanorių mokymo centro Veisiejuose erdvės, parengtos Pandemijos ir ekstremalių situacijų valdymui skirtos gairės, vyko pirmieji mokymai.

Bendruose projekto partnerių – Lazdijų ir Tikocino (Lenkijos Respublika) savivaldybių mokymuose, kuriuose dalyvavo ugniagesiai gelbėtojai, savanoriai, civilinės saugos specialistai, medicinos personalas, ekstremalių komisijų nariai, socialiniai darbuotojai, suteiktos pagrindinės teorinės ir praktinės žinios apie pirminį gaisro gesinimą, gaisro gesinimui skirtą įrangą ir techniką, ugniagesių asmenines apsaugos priemones. Mokymų metu taip pat buvo pristatyti degimo ir gesinimo teorijos pagrindai bei galimos rizikos, vyko pirmosios pagalbos kursai. Buvo mokoma, kaip elgtis sudėtingose situacijose, kuomet nedelsiant reikia priimti sprendimus. Projekto partnerių atstovai dalijosi patirtimi įveikiant COVID-19 pandemijos iššūkius, stiprino komandinio darbo įgūdžius, įgavo žinių planuojant gelbėjimo operacijas regioninių parkų ir kitose specifinėse teritorijose.

Pasienio partnerių Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Tikocino savivaldybės kartu įgyvendinto projekto trukmė 15 mėnesių, bendras projekto biudžetas – 647 783,30 euro, investicijų dalis, tenkanti Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai, – 356 837,43 euro.

,,Lazdijų reklama", 2021-12-28

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Labai sveikinu šią iniciatyvą.

Labai keista girtis kada mašnos garažuose kilometrų neivažuoja o kuras nurašinėjamas kas mėnesį tiek dyz kuras tiek benzinas ydomu į kokius bakus pilamas

Pripirko nereikalingo šlamšto, o kur reikia - pinigų nėra. Kokius ugniagesius savanorius mokins? Ar tuos pačius kaimų gaisrininkus prievarta suvytus ,,savanoriauti"?

Švaistomi pinigėliai baldams, juk jie jau buvo supirkti prie Margelio. Eglutės puolimui 22 tūkstančiai, krosnos loftas pinigai i balą, tik vardink ir varink . O kur visa merės komanda arba sėdi tyliai ir atlyginimus ima arba retkarčiais laikraštį kur nors pasirodo. Mere keisk komandą ir dirbk kol dar nevėlu.

Ausma o kam reikalinga verstaminuose ir Stebuliuose bibliotekos, patalpos šildomos gal reikėtų mobilią biblioteką paleist ir būtų sutaupyta pinigų. Mokyklos uždarytos sujungt ir bibliotekas.

Raikalingos, kur paskum dėsis pencinykės dirbancos, dabar šilta po tėtušio Rūtelionio lopu. Nesvarbu, kad nieko nesugeba, svarbu dar gražos!

Tai kad cy bibliotekose visos beveik margelio giminės pradedant nuo direktorės, pavaduotojos, bibliotekininkės baigenc sargu.

O apie ugniagesių viršininko Varnelio patyčias iš eilinių ugniagesių, apie tarnynoje naudojamą prievartinį darbą, savivaldybės informacija nutylės?

Ale iš kur baldus pirko. Danauckienė labai jau gražiai nutylejo rašydama. Ant kitų būtų parašius, kas sutartis pasirašinėjo.

O tu skaitei, kur parašė ta Danauckienė? Bo visi skaitėm. Gal aik da rozų bibliotikon laikraščį pavarcyk? Mažu inspangysi.

Kad būtų kas kitas pirkęs tai apie pardavėję būtų tiek radusi ryšių, bet Ausmutės reikalai yra tabu.

Galės margelio ir ausmos draugai, giminės ir artimieji mokytis. Juk beveik visi giminės sukišti?

O kada atsiras mobilus ryšis pasienyje už kapçiamiesčio,juk valdžia žadejo?

Ryšys bus.Koduotas.Spalvotais dūmais...

Žadėjo, kad ir iš bet kurios rajono vietos in Lazdijus bent kartą savaitėj autobusu nudardėt bus galima. Bet kažkam sumokėjo, kažkas padarė studiją ir buvo pareikšta , kad nuostolinga. Tep ir su ryšiu pasienyje bus....

Jau gaisrinės remontą baigėt,mulkiai...?