Poetė D. Milukaitė-Buragienė jubiliejinius metus šventė gimtuosiuose Šeštokuose: eiles deklamavo ir kunigas

Mūsų rajono žmonėms, ypač Šeštokų - didelė šventė:  kraštietė Dalia Milukaitė-Buragienė jubiliejinę knygą ,,Eilėraštis – mano gyvenimas ir viskas...“ bei tarptautinį Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos (LNRS) almanachą „Priimk pavasarį į širdį“ pristatė savo gimtinėje. Knygos sutiktuvės surengtos Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei Šeštokų bibliotekoje. Taip poetė pažymi jubiliejinius metus, tai ir savotiška Poezijos pavasario įžanga – Mažasis poezijos pavasaris.

Kartu su poete D. Milukaite-Buragiene atvyko ir gausus būrys jos bendraminčių, LNRS narių: Ilona Orinienė, Ona Jakubonienė, Danutė Blėkienė bei Irena Jacevičienė-Žukauskaitė, kurios pristatė savo kūrybą. Pokalbį moderavo ir ištraukas iš knygų skaitė nepakartojama aktorė Virginija Kochanskytė.

Poezija besidomintiems skaitytojams, gimtųjų Šeštokų žmonėms Dalios Milukaitės-Buragienės, daugelio konkursų ir poezijos pavasarių laureatės, kūrybos pristatinėti nereikia. 2022 m. Lietuvos kultūros ministerija suteikė jai Meno kūrėjo statusą.

Plačiau - naujausioje „Lazdijų reklamoje“ (2024-05-14).

D. Babarskienės nuotr.
Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.