Merė A. Miškinienė: „Gyventojams teikiame svarstyti 1 mln. eurų didesnį biudžetą“

Po daugiau nei dviejų mėnesių įtempto savivaldybės administracijos, seniūnijų darbuotojų darbo teikiamas gyventojams svarstyti  skaidriai, atsakingai, atsižvelgiant į gyventojų poreikius bei prioritetines savivaldybės veiklos sritis, parengtas 2020 m. biudžeto projektas. Atsižvelgiant į gyventojų siūlymus biudžeto projektas bus tikslinamas ir vasario 28 dieną jis bus teikiamas tvirtinti rajono savivaldybės tarybai.
„Džiaugiuosi galėdama pranešti rajono gyventojams džiugią žinią – rajono iždas šiemet daugiau nei 1 milijonu eurų didesnis nei praėjusiais metais. Už tai dėkoti turime palankiems Lietuvos Respublikos Seimo daugumos ir Vyriausybės priimtiems sprendimams – teisės aktų pakeitimams. Tai reiškia, kad daugiau lėšų galėsime skirti mūsų infrastruktūrai: keliams asfaltuoti, tvarkyti bei tiesti, gatvių bei gyvenviečių apšvietimui, geriamojo vandens kokybei ir nuotekų tinklų plėtrai, švietimui ir sportui, kitoms sritims, kurias rajono gyventojai įvardijo savo prašymuose bei skunduose rajono savivaldybei“, – sako Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė. Iš viso šių metų biudžetą sudaro 26,5 mln. Eur.
Daugiau pinigų – socialinėms reikmėms, švietimui, sveikatos apsaugai ir mažiausiai uždirbančiųjų atlyginimams
Finansavimas, pasak merės, didėja daugelyje sričių: didėja atlyginimai mažiausiai uždirbantiems biudžetinių įstaigų ir kultūros įstaigų darbuotojams, milijonai eurų numatyti infrastruktūrai rajone gerinti. Biudžetas buvo dėliojamas taip, kad jo naudą pajustų kuo daugiau rajono gyventojų. Praėjusių metų pabaigoje buvo atlikta rajono savivaldybės administracijos struktūros tinklo pertvarka. Todėl atlyginimus, nedidinat išlaidų darbo užmokesčio fondui, šiemet bus galima padidinti mažiausiai uždirbantiems. Kaip numato nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioję teisės aktai, skirtingoms pareigybių grupėms atlyginimai didėja nuo 12 iki 29 proc.
Beveik 170 tūkst. eurų 2020 m. biudžete didėja Švietimo ir sporto plėtojimo programa, kuriai šiemet numatyta beveik 9 mln. eurų. Daug didesnis nei pernai finansavimas šioje programoje numatytas vaikų vasaros ir jaunimo poilsiui organizuoti. Tam skirta 24 tūkst. eurų – 11 tūkst. eurų, arba 85 proc., didesnė suma nei praėjusiais metais. Šioje programoje 20 tūkst. eurų finansavimas numatytas rajone veikiantiems trečiojo amžiaus universitetams. 67 tūkst. eurų planuojama skirti 600 rajono vaikų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus įvairiose rajono ugdymo įstaigose.
Atsakingai buvo priimtas sprendimas įrašyti biudžeto Sveikatos priežiūros plėtojimo programoje lėšas – 100 tūkst. eurų prisidėti prie Lazdijų ligoninės veiklos gerinimo ir paslaugų plėtros. Skirtos lėšos savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros įstaigos veiklai stiprinti – numatytos lėšos ir medicininiams tyrimams kompensuoti tiems gyventojams, kuriems juos reikia atlikti kiekvieną mėnesį arba rečiau.
Socialinės apsaugos programoje – daugiau nei 3 mln. 488 tūkst. eurų. Joje ryškiai išsiskiria lėšos, skirtos socialinio būsto remontui, įsigijimui, taip pat būstų pritaikymui neįgaliesiems finansuoti. Iš viso tam numatoma 77 tūkst. eurų, arba 11 tūkst. eurų daugiau nei pernai.
Rajono infrastruktūrai – lėšų tris kartus daugiau nei 2019 m.
Pirmą kartą rajono istorijoje lėšų įvairiems rajono keliams žvyruoti, asfaltuoti bei remontuoti su valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis mūsų rajonui, numatyta 2 mln. 780 tūkst. Iš šio skaičiaus pirmą kartą savivaldybės biudžete numatytos lėšos daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelėms ir įvažiavimams tvarkyti – 350 tūkst. eurų, sodų bendrijų keliams tvarkyti – beveik 131 tūkst. eurų, keliams žvyruoti, asfaltuoti ir tvarkyti – 191 tūkst. eurų. Šis rajono biudžeto skaičius – 3 kartus didesnis nei pernai. Naujiems apšvietimo tinklams nutiesti pagal gyventojų prašymus skirta 165 tūkst. eurų, arba 27 tūkst. daugiau nei pernai. Rajono gyventojų saugumui užtikrinti – vaizdo kameroms atnaujinti ir prižiūrėti – 20 tūkst. eurų.
Merė A. Miškinienė akcentavo, jog šiemet, kaip ir praėjusiais metais, savivaldybė itin didelį dėmesį skirs geriamojo vandens kokybei ir nuotekų sistemos plėtrai rajone. Jos pateiktais duomenimis, šiuo metu rajono gyventojai yra kreipęsi į savivaldybę atlikti tokių darbų už beveik 1 mln. eurų. Lėšos šiems darbams rajono biudžete bus numatomos kasmet. Šiemet tokiems darbams siūloma skirti 170 tūkst. eurų.
Ženkliai didėja lėšos ir įvairių rajono savivaldybės bei jos įstaigų įgyvendinamų projektų bendrajam finansavimui: Laisvės kovų muziejaus rekonstrukcijos projektui užbaigti biudžete numatyta 79 tūkst. eurų, privačių namų prijungimo prie centralizuotos nuotekų sistemos infrastruktūros Lazdijų ir Veisiejų miestuose – 77 tūkst. eurų, Seirijų miestelio vandentvarkos projektui užbaigti – 82 tūkst. eurų.
A. Miškinienė priminė, jog šiemet pirmą kartą lėšų – 20 tūkst. eurų – numatyta pilietiniam biudžetui. Jis reiškia, jog pagal savivaldybės taryboje patvirtintą aprašą projektus šioms lėšoms laimėti galės teikti visi rajono gyventojai. Vėliau jiems bus suteikta teisė balsuoti už kiekvieną tokį projektą. Daugiausia balsų surinkusiajam ir bus skiriamas finansavimas. Tokiu būdu, sakė merė, ne tik bus skatinamas rajono gyventojų aktyvumas, bet ir suteikiama galimybė priimti svarbius ir atsakingus visai rajono bendruomenei sprendimus.
Lazdijų r. sav. inf.

"Lazdijų žvaigždė"

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Taip ir jaučiu, kad kažkas nori pasakyti, - tai „didžiojo antakio“ nuopelnas, bet va, nedrįsta...

Kiek dar reikės aukoti darbuotojų, juos atleidžiant "savo noru" ir visiems girtis, kad va biudžetas didesnis. Aukščiausia valdžia įstaigų direktorių rankom žarsto žarijas, bet gal ji ir šitu klausimu atvirai išdiskutavo su tam tikrais asmenimis? O diskusijų šiuo klausimu tikrai buvo, tik viešai tai nebuvo pasakyta. Židinio vadas ne vienus batus nuplėšė lakstydamas nuo aukšto iki aukšto karštai diskutuodamas su aukščiausia valdžia apie jo darbuotojų "gyvenimo sąlygų pagerinimą". Šiuo metu masiniai atleidimai " savo noru" įvyko taip netikėtai Židinyje globos namuose. Piktiems komentatoriams iš karto atsakau- čia ne melas, o gryna tiesa. Tiesiog gaila ten dirbusių žmonių ir mylėjusių savo darbą.

Oho kokia parama senjorams net 20 tūkstančių eurų, argi reikia taip leisti mokesčių mokėtojų pinigus pramogoms, juk jie patys gali susidėti pinigus, o va jauni žmonės ,,arentys"nuo ryto iki vakaro negali net vaikų nuvesti į spektaklį, nes nelieka. Gal vertėtų pagalvoti kaip geriau paskirstyti lėšas juk yra kam tikrai labiau reikia...

Visiškai jums pritariu. Jeigu jau skiriami pinigai senjorams, jų pramogoms finansuoti, tai ką jau kalbėt apie vaikus, ligonius ? Tegul švietimo centras rūpinasi jų užimtumu, galų gale iš neturėjimo ką veikt susimeta ir patys už savo lėšas pramogauja.Manau, didelė klaida skirti jiems lėšas.Geriau tuos pinigus panaudoti vaikų ir jaunimo užimtumui, ligotiems ir vienišiems žmonėms pagelbėti. 20 tūkst. eurų galima panaudot tikslingiau. Šitaip neatsakingai pinigus švaistyt, didelė klaida.

pinigus skirt ligoninei kokiaiyrangai pirkt na ir keliams pazvyruot daugiau nirkur pinigu metyt nereikia

Ar tikrai skaidriai?

Turėčiau patarimą dabartinei valdžiai: garyti ką numatę, nekreipti dėmesio į visokio plauko žinovus ir prisiplakėlius, o jeigu kažkam baigėsi knygynėliai, suvenyrų parduotuvės ir ,,atkatai'', logiška, kad rašys nesąmones, liaudiškai pasakius šiks, bet visi mąstantys supraskim, ateina naujų žmonių karta, kurią reikia palaikyt, ja tikėt ir pasitikėti.

Kažkam prasidėjo, knygynėliai, suvenyrų parduotuvės ir "atkatai"...

Aš manau, kad labai gerai naujoji valdžia dirba todėl ir prašo visuomenės įsitraukti formuojant naująjį biudžetą. Todėl manau, kad merei tikrai reiktų dar kartelį peržiūrėti kam ir kiek skiriama lėšų ir kaip jos bus panaudotos, nes pvz. Pramogoms ar kažką įsigyti galima rašyti projektus ieškoti rėmėjų, o ne tiesiog prašyti ir imti mūsų visų sunkiu prakaitu uždirbtų pinigų. Tad tikrai tikiu, kad mūsų naujoji merė tikrai pavers visus už ir prieš.