B. Rūtelionis kvietė Lenkijos lietuvius atskristi į Lietuvą

Kovo 11 dieną Punske paminėtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 28-osios metinės. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Kovo 11-osios minėjimas. Seimo narė, Kovo 11-osios Akto signatarė Rasa Juknevičienė tądien irgi lankėsi Punsko krašte, dalyvavo šv. Mišiose ir iškilmingame minėjime. Atvykęs į Punską buvo ir LR konsulas Seinuose Vaclav  Stankevič. Šventiniuose renginiuose Punske dalyvavo ir LVŽS Lazdijų skyriaus nariai: pirmininkas Benius Rūtelionis, jo pavaduotoja Ilona Šaparauskienė bei Mindaugas Tradišauskas.
Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis pabrėžė, kad punskiečiai dažniau turėtų aplankyti Lietuvą, pajusti lietuviškos žemės stebuklingą galią, apimančią kūną ir sielą. Šventinio renginio metu Seimo narė Rasa Juknevičienė kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybės 1990 metais atkūrimo aplinkybes, perdavė prof. Vytauto Landsbergio ir LR Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio sveikinimus. Punsko licėjaus direktoriui Alvydui Nevuliui ji įteikė Kovo 11- osios akto kopiją. „Punske lankausi dažnai. Buvau čia atvykusi ir  kaip privatus asmuo, tad galėjau su Punsku susipažinti iš arčiau, tenka lankytis čia ir su oficialiais vizitais. Visada į Punską atvykti džiugu“,- sakė Seimo narė Rasa Juknevičienė.
Benius Rūtelionis į Punską atvyko su gražia misija - atvežė LR Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio padėką Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktoriui Alvydui Nevuliui, dėkodamas už lietuvybės puoselėjimą šiame nuostabiame lietuviškame kampelyje, bei Šimtmečio ženkliuką ir, žinoma, gražiam Punsko licėjaus jaunimui - saldainių net iš Seimo. Sidabrinės Vyties ženklai buvo įteikti Punsko valsčiaus viršaičiui Vytautui Liškauskui, ponui Jonui Vaičiuliui bei ponui Juozui Pečiuliui. Atlikęs savo misiją, Benius Rūtelionis dėkojo Punsko parapijos vikarui Mariui Talučiui už prasmingą pamokslą, gražiam Punsko licėjaus jaunimui - už puikų šventinį koncertą, o visiems susirinkusiems palinkėjo didžiausio turto - sveikatos. Pasirodo, bičiulių, draugų ir pažįstamų ponas Benius Punske turi daug, tad buvo pakviestas ir į seno bičiulio, su kuriuo bičiuliaujasi jau 30 metų, svetingus namus.
Kiekviena tauta turi savo tradicijas, papročius, tačiau kad tauta išliktų, išsaugotų savo kultūrinį tapatumą, būtina saugoti tradicijas, jas perduoti jaunajai kartai. Būti ir išlikti lietuviu svarbu. Tai įrodė jaunieji punskiečiai. Įspūdingą koncertą stebėję susirinkusieji ne kartą plojo atsistoję - taip sugebėjo visus nustebinti Punsko Kovo 11- osios licėjaus moksleiviai bei mokytojai. Šventės dalyviai atrodė įspūdingai: dovanojo gražią dainų pynę, akį traukė šokių variacijos. Šventiniame renginyje koncertavo licėjaus meno kolektyvai: choras „Pašešupiai“ (vadovas D. Pavilonis) ir šokių grupė „Šalčia“. Šokėjai savo linksmais, įdomiais šokiais džiugino renginio svečius. Renginio vedėjai vedė susirinkusius Lietuvos istorijos keliais - kartais skaudžiais, kartais džiugiais, kartais kupinais pasididžiavimo, o kartais - sielvarto. „Sukurta valstybė, išgyventi karai ir okupacijos, iškovota Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė, per tūkstantį metų išsaugota sena graži kalba, papročiai, tradicijos, kultūra - išlikta didžia tauta“,- sakė didžiuodamiesi lietuviukai. Išgirsta daugiabalsės dainos grožis, pajusta jos galia - tokį įspūdį paliko choras „Pašešupiai“.
Daug pagiriamų žodžių nusipelnė Punsko Kovo 11- osios lietuvių licėjaus jaunimo mišrus choras, gyvuojantis nuo 2000 metų. Parinktas repertuaras atitiko šventinę dvasią, savo programą choras atliko puikiai, be priekaištų. Darniai skambėjo jų atliekamos dainos, tačiau jie žiūrovus sužavėjo ne tik darniais ir pakiliais akordais, bet ir nuostabia jaunatviška šventine nuotaika. Gražų vokalinį skambėjimą pademonstravo ir choro solistai, kurie drąsiai ir gražiai atliko solo partijas. Kaip jiems pavyksta pasiekti tokį aukštą meninį lygį? „Turime puikius mokytojus, kurie geba pritraukti, sudominti jaunimą. Moksleiviai noriai dalyvauja meninėje saviveikloje“,- sakė pakalbinti licėjaus mokytojai.
Šventinis koncertas nepaliko abejingų. „Tikra šventė. Seniai nebuvau tokiame įspūdingame renginyje. Tikra atgaiva sielai“,- po koncerto atviravo ponia Ilona Šaparauskienė, džiaugdamasi nepamirštamų įspūdžių kupina diena. O juk visos tokios akimirkos ir yra pats gražiausias ir tikriausias gyvenimas, juolab švenčiant tokią ypatingą dieną visai Lietuvai - Kovo 11-ąją. „Kadangi Punsko licėjuje mokinių mažėja, tai koncertinėje programoje dalyvavo kone visi mokiniai“,- sakė licėjaus direktorius Alvydas Nevulis tikėdamasis, kad ateityje mokinių daugės ir tuoj pridurdamas, kad net kunigai už tai meldžiasi.
Po šventės svečiai neskubėjo į namus, dar pabendravo, vaišinosi bendroje vakaronėje.
Visiems buvo svarbu - ir punskiečiams, ir svečiams iš Lietuvos -  pabūti kartu ir pajausti, kad mes visi „tikrai mylim Lietuvą“ ir turime šiandien išties daug - laisvą Lietuvą. Kokia ji bus ateityje, priklauso nuo mūsų visų. Ne veltui B. Rūtelionis linkėjo Lenkijos lietuviams atskristi į Lietuvą. „Daug iš Lietuvos išskrido laimės ieškodami svetur. Jūs atskriskite į Lietuvą ir puoškite ją savo darbais“,- sakė B. Rūtelionis.

Dineta Babarskienė

Autorius: 
Lazdijų žvaigždės inf.

Komentarai

pasimokykit Lazdijų rajono kultūros ir švietimo vadovai iš už valstybės sienos esančių ir švenčiančių Kovo 11-ają, atkreipkit dėmesį į scenos papuošimą, jaunimo masiškumą ir nedarykit gėdos mums visiems prieš visą Lietuvą.

dekingi, kad Rutelionis lankesi Lenkijoje. Maloniai prasome, pravaziuoti per savo rajono bendruomenes, pabuti kartu ir pasidziaugti darbais, tad mielas Rutelioni, buk kartu su savo lazdijais, buk kartu su savo zmonemis ir didziuokis jais, o ne lenkais..

oooo , jau Babarskiene su valstieciais laksto. Nusipigino "rasytoja" .

Gal benius ruosiasi lazdijus prijungti prie lenkijos .tada gales vel lakti snapsa,nes ten karbausko ir verygos kvailu sprendimu del alkoholio pirkimo ir kainu nera..

Tai apie Margelį vis turi rašyt, jau ir taip kur atsiverti ten jo pilna. O straipsnis, kiek skaičiau, tai apie renginį ne apie Rūtelionį.

Geda del jusu abieju vidutinybiu Vienas be isilavinimo kitas su magistru, bet abu buki kaip sienos kampai daugiau nieko negaliu jums patarti.