Skirtas finansavimas Lazdijų rajono meno kolektyvams

Siekiant skatinti Lazdijų rajono savivaldybės meno kolektyvų plėtrą, kelti jų meninį lygį, sudaryti jiems sąlygas populiarinti įvairius meno žanrus, aktyviai dalyvauti rajono, regiono, šalies kultūriniame gyvenime bei atstovauti rajonui kultūriniuose renginiuose užsienyje kasmet Lazdijų rajono savivaldybės biudžete, Lazdijų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo plėtros programoje skiriamos lėšos Lazdijų rajono savivaldybės meno kolektyvų ir su meno kolektyvų veikla susijusiems kultūriniams projektams finansuoti.

Įvertinus kvietimo metu pateiktas paraiškas, finansavimas skirtas keturiems meno kolektyvams:

VšĮ Lazdijų kultūros centro Veisiejų kultūros namų suaugusiųjų tautinių šokių kolektyvui „Pušynas“ – skirta 2500 eurų  atstovauti Lazdijų rajono savivaldybei festivalyje „Korčulos vasara“(50 balų);

Lazdijų meno mokyklos vokalinei grupei „Či-ki-ta“ – skirta 1000 eurų sceniniams kostiumams įsigyti (45 balai);

VšĮ Lazdijų kultūros centro Seirijų kultūros namų kapelai „Seirija“ – skirta  1000 eurų tautiniams drabužiams įsigyti (45 balai);

VšĮ Lazdijų kultūros centro Veisiejų kultūros namų tautinių šokių kolektyvui „Packavėlė“ – skirta  500 eurų moteriškoms sermėgoms įsigyti (45 balai).

Lazdijų r. sav. inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.