Paskirtos lėšos nevyriausybinių organizacijų veiklai stiprinti Lazdijų rajone

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023 - 2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ buvo gautos 16 paraiškų.

Gautas paraiškas vertino 2023 m. birželio 27 d. Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 7V-124 “Dėl Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo” sudaryta Vertinimo komisija.

2023 m. rugpjūčio 3 d. Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 7V-163 „Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ atrinktų projektų finansavimo“ skirtas finansavimas šiems projektams:

 

Lazdijų r. sav. inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.