Lazdijų dekanato savanorės dalyvavo Lietuvos ,,Carito“ 30-mečio šventėje

Veisiejų parapijos savanorės Onutė Svipienė (iš kairės), Anelė Žalkauskienė, Birutė Buškevičienė su kardinolu A. J.  Bačkiu.

Prieš 30 metų, 1989 m. balandžio 15–16 dienomis, Lietuvoje  atkurta „Carito” organizacija. Kauno sporto halėje vykęs steigiamasis suvažiavimas buvo neeilinis įvykis Lietuvos katalikų Bažnyčiai ir visai valstybei.
Šių metų rugsėjo 28 dieną Kaune vyko  Lietuvos ,,Carito“  30–mečio Padėkos šventė, kurioje dalyvavo ir didelis būrys Lazdijų dekanato ,,Carito“ savanorių. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Jas aukojo vyskupas Kęstutis Kėvalas, arkivyskupas (būsimasis kardinolas) Sigitas Tamkevičius. Jie pasveikino Lietuvos ,,Carito“ savanorius gražaus jubiliejaus proga, padėkojo už kilnius darbus   ir palinkėjo sėkmės ateityje.
,,Mums, Lazdijų dekanato savanorėms, buvo  smagu dalyvauti šventėje, kurioje tiek daug gerumo, šviesos spindėjo visų žmonių akyse“, – sakė Veisiejų Šv. Jurgio parapijos ,,Carito“ vadovė Onutė Rėkuvienė.
Vėliau šventinis minėjimas vyko Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje. Jį vedė žurnalo ,,Artuma“  redaktorius Darius Chmieliauskas, pasveikinęs susirinkusius, caritiečiams šiltų žodžių negailėjo ir pirmoji ,,Carito“ vadovė  sesuo Albina Pajarskaitė, Lietuvos ,,Carito“ generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė,  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, kunigas Robertas Grigas, buvusi Lietuvos „Carito“  vadovė Janina Kukauskienė.
 Po to  jubiliejinės šventės dalyviai  klausėsi operos solistų Kristinos Zmailaitės ir Edmundo  Seiliaus  atliekamų kūrinių. Susirinkusius  Lietuvos ,,Carito“ savanorius laimino kardinolas Audrys Juozas Bačkis,  vyskupai Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila, arkivyskupas Gintaras Grušas ir kiti.
,,Nuoširdžiai ačiū Lazdijų dekanato ,,Carito“ vadovei  Onutei Juodkienei, organizavusiai išvyką į prasmingą renginį, ir rajono merei Ausmai Miškinienei, suteikusiai transportą“, – visų rajono savanorių vardu dėkojo  veisiejietė O. Rėkuvienė.
Dalia Juknevičienė, „Lazdijų reklama“

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.