Giraitės miške pašventintas paminklas partizanams

Šeštadienį Lazdijų krašto politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai, žuvusių partizanų artimieji, Lazdijų rajono savivaldybės valdžios atstovai, Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijų, Šventežerio, Kučiūnų ir Šeštokų mokyklų jaunieji šauliai bei Šventežerio seniūnijos gyventojai dalyvavo Šv. Mišiose Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir Giraitės miške (Šventežerio sen., Lazdijų r.) esančio paminklo, skirto 1951m. gruodžio 28 d. žuvusiems Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo Tėvūnijos partizanams, šventinime.
Paminklą pašventino bei maldą už žuvusius partizanus ir jų artimuosius sukalbėjo Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo klebonas Egidijus Juravičius. Prie paminklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakelės, prisimintos pokario rezistencinės kovos, pareikalavusios daugybės partizanų aukų ir  besąlygiško atsidavimo Tėvynei.
Paminklo šventinime Giraitės partizanams atminti dalyvavoKryžiaus autorius Pranas Bartkevičius, žuvusio partizano Stepulevičiaus Felikso brolis Stepulevičius Antanas. Jo iniciatyva 1992 m. prie bunkerio buvo pastatytas kryžius su čia žuvusiųjų pavardėmis. Renginį vedė laisvės kovų darbo grupės narė Nijolė Lepeškienė, dainas žuvusiems partizanams skyrė Lazdijų laisvės kovų ansamblis “Žilvitis”.
Lazdijų r. sav. inf.

Autorius: 
Lazdijų žvaigždės inf.