D. Mockevičius: „Laikykime dažniau vienas kito ranką, kad netektų laikyti ginklų“

Lazdijų laisvės kovų muziejuje renginiu „Bunda jau Baltija“ paminėtos Baltijos kelio 34-osios metinės. Jame dalyvavusiųjų prisiminimai – gyvas įrodymas, kad nepaisant prabėgusio laiko, lazdijiečių atmintyje  Baltijos kelias išliko taip aiškiai, tarsi tai būtų vykę vakar.

Kalbėjęs rajono savivaldybės vicemeras Dalius Mockevičius akcentavo, kad Baltijos kelias buvo ir lieka pasaulinis įvykis, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių referendumas, kurie šia akcija deklaravo savo sprendimą būti laisvi ir nepriklausomi. „Laikykime dažniau vienas kito ranką, kad netektų laikyti ginklų“,– sakė jis, šiuos žodžius skirdamas jaunimui bei primindamas visuomet būtiną tautos vienybės ir ryžto svarbą.

Prisiminimais bei išgyvenimais jautriai dalijosi Baltijos kelio dalyviai bei organizatoriai, rajono savivaldybės Darbo grupės laisvės kovoms įamžinti nariai Janina Ražukienė bei Romas Leščinskas, rajono savivaldybės tarybos narė Vilma Danauskienė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytoja Audronė Pileckienė. Visi jie pabrėžė, kad istoriją ir joje dalyvavusius žmones reikia nuolat prisiminti, o jaunimui apie tai kalbėti ne tik pamokose, bet ir šeimose, įvairiose edukacijose.

Viso renginio metu ekrane buvo demonstruojamos skaidrės, kuriose užfiksuotos lazdijiečių, dalyvavusių Baltijos kelyje, akimirkos.

Daugumos jau nėra mūsų tarpe. Jų atminimas pagerbtas tylos minute.

Aidinti Baltijos kelio himnui „Bunda jau Baltija“, renginio dalyviai su kardeliais rankose susikibo taip, kaip tuomet, prieš 34-erius metus.

Lazdijų r. sav. inf.

 

 

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.