Valstybinis apdovanojimas – Verstaminų gyventojai

Po apdovanojimo visas Stasės Grubienės (sėdi centre) apdovanojimo ceremonijoje dalyvavęs būrys valdžios atstovų ir apdovanotosios artimųjų.  Iš kairės – Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė, dukra Danutė Mikelionienė, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Justina Greblikaitė, dukra Onutė Bingelienė, LR prezidentūros kancleris Gediminas Krasauskas, sūnus Rimantas Grubis, LR prezidentūros Personalo skyriaus vedėja Gražina Urbonienė, Lazdijų seniūnijos seniūnas Sigitas Arbačiauskas, dukra Angelė Janulevičienė, marti Janina Grubienė.

Rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentūros kancleris Giedrius Krasauskas ir Personalo skyriaus vedėja Gražina Urbonienė. Į Lazdijus šįkart jie atvyko su ypatinga misija – iškilmingai įteikti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį Verstaminų kaimo gyventojai Stasei Grubienei, kuri kartu su vyru Antanu Grubiu išaugino ir dorais žmonėmis išauklėjo net 12 vaikų.
Jau buvo rašyta apie tai, jog šiemet tradiciškai Motinos dienos išvakarėse Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo daugiau nei 7 vaikus išauginusias motinas iš visos Lietuvos. Šiemet apdovanotųjų sąrašuose buvo 43 motinos.  Tačiau tik 30 iš jų turėjo jėgų ir sveikatos apdovanojimo dieną – gegužės 5-ąją – atvykti į prezidentūrą. Pas kitas  apdovanotąsias motinas prezidentūros kancleris Giedrius Krasauskas vyko į namus.
Į rajono savivaldybę  užsukusiems ir  su savivaldybės mero pavaduotoju Gintautu Salatka  susitikusiems  prezidentūros darbuotojams buvo trumpai papasakota apie ką tik praėjusią Pasienio fiestos šventę, apie rajone pradėjusius veikti bendruomeninius vaikų globos namus Staidarų ir Bajoriškių kaimuose.
Į Verstaminų kaimą pas Stasę Grubienę svečius iš prezidentūros lydėjo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Justina Greblikaitė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė.
Susirinko būrys vaikų
Nedidukas Stasės Grubienės namelis tą dieną ir be svečių buvo pilnas  – jų sutikti ir paviešėti pas mamą tą dieną atvyko dukros Angelė Janulevičienė, Onutė Bingelienė, Danutė Mikelionienė ir sūnus Rimantas  Grubis su žmona Janina.  Visi jie gyvena Lazdijų rajone,  Danutė – kartu su mama jos namuose, o Onutė – šalia mamos namų, Verstaminuose. Visi jie kartu su prezidentūros darbuotojais ir rajono savivaldybės atstovais pasveikino mamą Stasę Grubienę, kuriai Lietuvos Respublikos prezidentūros kancleris Giedrius Krasauskas prisegė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį.
Iškilmių sūkuryje Stasė Grubienė prisiminė, kad auginti tokį būrį vaikų tikrai buvo nelengva. Tik vienas vyras Antanas galėjo išeiti į darbą kolūkyje, o ji pati likdavo su būriu vaikų. Norint  pamaitinti tiek burnų, tekdavo dažnai pasukti galvą, ką pagaminti, ką iš kur gauti.  Stasė Grubienė neprisimena, kad būtų turėjusi kokių nors laisvalaikio užsiėmimų ar pramogų – tai daržuose, tai prie gyvulių, tai valgyti šeimai gaminusi ar mezgusi. Tik tokie užsėmimai per gyvenimą jai teko.  Nors šeimoms, auginančioms daug vaikų, kolūkiniais metais valdžia ir leido  laikyti dvi karves, tačiau ganyklų plotas vis tiek buvo tas pats – 60 arų. Kaip šiandien prisimena Stasė Grubienė tuometinio kolūkio pirmininko Leono Vinikaičio atsakymą į jos prašymą neįmatuoti į arų skaičių viduryje laukų esančios balos: „Karvukei ir atsigerti reikia...“
Savo prisiminimais apie nelengvą vaikystę dalijosi ir Stasės Grubienės dukros. Pasak jų, net mokytojai ne visi užjausdavo ir suprasdavo, kai vaikai prastesniu drabužiu į mokyklą ėjo, kai ne visuomet buvo pavalgę. Jos sako, jog dabar auginti vaikus labai lengva net toms, kurios yra socialiai remiamos. Viena dukrų – Onutė  – augo gretimame kaime, mamos brolio šeimoje, kuri savų vaikų neturėjo. Sesės, atėjusios Onutės aplankyti, visuomet jai pavydėjo. „Ten visko sočiai buvo: ir obuolių, ir kiaušinių, ir agurkų“, – dar ir šiandien prisimena jos  tą nuo vaikystės patirtą alkio jausmą.
Tarp vyriausiojo ir jauniausiojo vaikų – 23 metų skirtumas. Stasė Grubienė juokavo, jog toks jau sutapimas buvo – tą pačią dieną, kai vedė jos vyriausiasis sūnus Antanas, ji pagimdė jauniausiąjį sūnų Rimantą. Antanas po metų taip pat sūnaus susilaukė, tai dėdė su savo sūnėnu kartu augo, kartu smėlyje kapstėsi...
Vaikai, anūkai ir proanūkiai troboje netilptų
Užauginusi 12 vaikų, Stasė Grubienė šiandien jau galėtų skaičiuoti 32 anūkus, 34 proanūkius. Deja, netektys neaplenkė šios gausios ir draugiškos giminės – net 9 iš jų jau iškeliavę amžino poilsio. Tarp jų yra ir labai jaunų, ir dar visai vaikų.  O jei visi gyvieji  kartu susirinktų, netilptų  savo mamos, senelės ir prosenelės Stasės Grubienės  namuose. Tačiau ne visi  gali dažnai atvažiuoti – štai sūnaus Gintauto, gyvenančio Jungėnuose,  5 vaikai yra, tačiau kol kas  visi Anglijoje darbuojasi.
Pasakodami apie savo šeimas, savo vaikus Lietuvos Respublikos Prezidentūros kancleriui Giedriui Krasauskui,  susitikime dalyvavę Stasės Grubienės vaikai pasidžiaugė, jog dviejų šeimos – Onutės ir Gintauto – taip pat daugiavaikės, užaugino po penketą vaikų. Kiti – po du ar tris.
Visai neseniai, gegužės 11 –ąją, Stasė Grubienė atšventė savo 85 metų jubiliejų. Ta proga sulaukė gausybės svečių ir sveikinimų. Tačiau svarbiau už sveikinimus jai yra tai, kad vaikai ją labai myli ir rūpinasi, jog jos namai niekuomet nebūtų tušti. O štai sūnaus Gintauto skambučio sulaukia kasdien tuo pačiu metu. Be jo net užmigti negalėtų. Ir jei Gintautas  nors kiek vėluoja skambinti, telefonas mamos rankose tarsi verda....
„Mums ypač malonu  žinoti, jog tarp 43 šiemet ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanotųjų motinų net 3 yra iš mūsų rajono savivaldybės. Juk vien tik savivaldybių Lietuvoje – 60, tai reiškia, jog ne kiekviena savivaldybė savo garbias motinas apdovanojimui pristatė. Manau, jog tokia vieša pagarba, dėmesys joms – puikus pavyzdys mūsų jaunoms šeimoms, kurios vis rečiau ryžtasi turėti tris vaikus, jau nekalbant apie tokį gausų būrį, kokį tais sunkiais kolūkiniais laikais ryžosi išauginti Stasė Grubienė. Jos gyvenimą gal net ne vienu ordinu reikėtų įvertinti, tiesiog nėra tokio apdovanojimo, kuriuo būtų galima įvertinti jos darbą Lietuvai ir mūsų savivaldybei“, – sakė kalbėdamas apie šių metų daugiavaikių motinų apdovanojimą ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“  rajono savivaldybės meras Artūras Margelis  savivaldybės darbuotojams  vieno iš pasitarimų metu.
Priminsime, jog šiemet iš mūsų rajono savivaldybės buvo apdovanotos dar dvi motinos – Stasė Strikienė iš Šeštokų miestelio, kuri su vyru Vitu užaugino 7 vaikus, ir Šventežeryje gyvenanti Ona Balčiuvienė, su vyru Juozu užauginusi 9 vaikus. Pagrindinė prezidentūros nuostata apdovanojant daugiavaikes motinas yra ta, jog jos turi būti užauginusios ne mažiau kaip 5 vaikus ir visi užauginti vaikai būtų dori ir sąžiningi žmonės.

Dalė Vailionytė, „Lazdijų žvaigždė“

Autorius: 
Lazdijų žvaigždės inf.