UŽ KĄ YRA ATSAKINGAS ĮMONĖS VADOVAS?

Įmonių akcininkai arba nedidelių įmonių individualūs steigėjai dažniausiai samdo vadovus, nes patys nenori kištis į jų valdymą. Kartais nutinka ir taip, kad esamas vadovas netenkina akcininkų, ir jie nusprendžia jį pakeisti kitu. Vadovo paieškos gali būti reikalingos ir neseniai susikūrusioms bendrovėms.

Ko tikimasi iš žmogaus, kuriam ketinama patikėti vadovavimą darbo kolektyvui?

Pirmoje vietoje vadovas turi būti toks asmuo, kuris tikrai sugebės būti savo pavaldinių priekyje, įžvelgti galimas įmonės perspektyvas artimoje ir tolimoje ateityje. Vadovo priedermė – nuolat planuoti, kurti jam pavaldžių padalinių strategiją, rūpintis, kad nepritrūktų darbams atlikti reikalingų medžiagų, techninių ir finansinių išteklių.

Kartais jam netgi tenka vadovaujam personalui padėti spręsti asmenines arba tarpusavio bendravimo problemas. Į vadovo pareigas taip pat įeina verslo susitarimų priežiūra, dalyvavimas įvairiuose derybiniuose susitikimuose ir pan.

Kas numatoma įmonės vadovo pareigybių apraše?

Į įmonės vadovo pareigas įeina ne tik lojalumas įmonei, sąžiningumas, bet ir konfidencialumo laikymasis. Jis privalo vengti tokių situacijų, kuriose jo asmeniniai interesai galėtų prieštarauti įmonės interesams. Jam negalima savo turto painioti su įmonės turtu, taip pat draudžiama naudotis informacija, kurią jis gauna kaip įmonės vadovas. Jis atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui. Be to, privalo nuolat informuoti įmonės akcininkas apie įvykius, kurie yra reikšmingi įmonės veiklai.

Už ką yra tiesiogiai atsakingas samdomas įmonės vadovas?

Samdomas įmonės vadovas pats nustato bendrovės komercinės informacijos slaptumo ribas. O visus dokumentus ir antspaudus  jis privalo saugoti kaip savo akį, kad jais negalėtų pasinaudoti jokie tam teisės neturintys asmenys. Taip pat tiesiogiai atsako už finansinių ataskaitų ir įmonės sąskaitų plano sudarymą ir patvirtinimą, darbo sutarčių registravimą tam skirtame žurnale.

Jis netgi yra asmeniškai atsakingas už nepriekaištingą priešgaisrinę būklę jam patikėtos įmonės patalpose. Aišku, pati didžiausia samdomo vadovo pareiga yra uždirbti kuo didesnį pelną įmonei. Samdomo vadovo darbus įprastai kontroliuoja akcininkai ar vienas pats įmonės steigėjas.

Jei įmonei reikia surasti visus anksčiau aprašytus reikalavimus atitinkantį vadovą, geriausia šiuo klausimu pagalbos kreiptis į vadovų paieška užsiimančią įmonę: Indigroup.lt.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.