SEO auditas: kam jis reikalingas?

Bandant optimizuoti savo svetainę Google paieškos sistemai ne visada gali pavykti pasiekti užsibrėžtų tikslų. Kartais atliekant SEO optimizavimą svetainė nepasiekia norimų pozicijų Google paieškos sistemoje, o kartais – pozicijos apskritai nesikeičia ar net nukrenta. Tokiose situacijose išskirtinę naudą gali suteikti profesionalus SEO auditas. Atlikus išsamią, nuodugnią svetainės ir jau atlikos SEO optimizacijos analizę (jei ji buvo atlikta), galima atrasti problemas, kurios neleidžia pasiekti užsibrėžtų tikslų ir norimų rezultatų.

Kas yra SEO auditas?

SEO auditas yra įvairiais pjūviais, dažniausiai profesionalių SEO specialistų atliekama svetainės analizė, kuri leidžia įvertinti svetainės SEO optimizavimo ar pasirinktos SEO strategijos klaidas, problemines sritis, taisytinas vietas bei galimybes. Tam yra naudojami įvairūs SEO įrankiai, kurie leidžia įvertinti atskiras svetainės sritis. Siekiant optimalių rezultatų, SEO auditą yra būtina atlikti prieš imantis pagrindinių svetainės optimizvimo darbų. Tačiau jis taip pat gali būti naudingas vertinant ir jau atliktus darbus ar pasirinktą optimizavimo strategiją.

Kas vertinama SEO audito metu?

SEO auditas yra išsami svetainės analizė, kurios metu yra vertinami įvairūs veiksniai, galintys turėti įtakos svetainės optimizavimo rezultatams. Jam atlikti yra naudojami įvairūs SEO įrankiai: Google Analytics, Google Search Console, taip pat SEMrush, Ahrefs, Moz ir kiti. Dalis iš sričių, kurios yra vertinamos SEO audito metu:

  • Techninis svetainės parengimas. Vertinami įvairūs techniniai svetainės aspektai, kurie gali turėti įtakos svetainės prieinamumui, indeksavimui ir pozicijoms. Tai apima svetainės pritaikymo mobiliesiems įrenginiams, XML svetainės žemėlapių, robots.txt failo, svetainės kodo, nuorodų (URL) struktūros ir kitų techninių aspektų analizę.
  • Svetainės turinys ir kt. Vertinamas svetainės struktūra ir jos turinys, jo išsamumas, kokybė, konkrečių puslapių atitiktis paieškos užklausoms (raktažodžiams). Taip pat HTML ir kitų standartų atitiktis, vidinės nuorodos ir kt. Apskritai yra vertinami visi pačioje svetainėje koreguojami veiksniai, kurie gali turėti įtakos pozicijoms Google paieškos sistemos rezultatų puslapiuose.
  • Svetainės išorinis optimizavimas. Vertinamas svetainės atgalinių nuorodų profilis bei kiti svetainės autoritetui tiesiogiai ir netiesiogiai įtaką darantys veiksniai. Jei anksčiau buvo atliktas išorinis SEO optimizavimas, vertinama jo kokybė. 
  • Konkurentų analizė. SEO optimizavimas nėra atliekamas vakuume, todėl jo sėkmė yra tiesiogiai įtakojama konkurentų. Konkurentų analizė leidžia geriau įvertinti ir suprasti svetainės optimizavimo perspektyvas ir galimybes, ypatingai susijusias su išoriniu SEO optimizavimu.
  •  Atitikimas Google standartams. Google yra nustačiusi ne tik techninius, bet ir kitus standartus, kurių paisydamos svetainės gali pasiekti aukštesnes pozicijas. Tai apima konkrečių svetainės puslapių atitikimą paiškos užklausos intencijai, lankytojų patirtį svetainėje, E-E-A-T standartų atitikimą ir kt.

Tai yra tik keletas pagrindinių pjūvių, kuriais yra analizuojama svetainė SEO audito metu. Profesionalus SEO auditas reikalauja atskirų veiksnių vertinimo pagal iš anksto parengtą šabloną, bet kompleksnio požiūrio, suvokiant, kad SEO optimizavimo rezultatai yra įtakojami bendros svetainės kokybės, o ne tik atskirų ir pavienių veiksnių (pvz. atgalinių nuorodų).

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.