Netekome talentingo literato, muziejaus įkūrėjo

Kai iš mūsų tarpo traukiasi geriausieji, daug pasiekusieji, pažįstami, nejučiomis sunerimsti  ir pagalvoji, koks gyvenimas trapus.  

Vienas po kito išėjo iškilieji - Nijolė Lepeškienė, Jaunius Augustinas, Birutė Vanagienė, o prieš kelias dienas anapilin iškeliavo ir žinomas seirijietis, pedagogas, keturių knygų autorius, 92 metų sulaukęs Antanas Rimša.

Visi jie daug nusipelnę rajonui, buvo Sąjūdžio pradininkai, aktyvūs šio judėjimo dalyviai. Daug nuveikė kraštotyros, rajono kultūros srityse, dėl savo meninių sugebėjimų ne tik mūsų krašte visi buvo gerai žinomi. Visi skirtingi, bet meilė tėvynei, laisvei,  kultūrai juos jungė.   

A. Rimša visą savo gyvenimą praleido Seirijuose, dirbo matematikos  mokytoju, kaip auklėtojas išleido 7 abiturientų laidas, kartu su žmona įkūrė dalininko A. Žmuidzinavičiaus muziejų, surado daug eksponatų jam, kurių istorijas užrašė. Čia užsimezgė jo tvirta draugystė su žinomu gydytoju, dailininku Jauniumi Augustinu. Ta jų bičiulystė tesėsi visą gyvenimą, iki pat J. Augustino mirties šios vasaros pabaigoje. Jie kasdien vienas kitam paskambindavo, pasikalbėdavo.

A. Rimša vienas pirmųjų įsiliejo į Sąjūdžio gretas,  organizavo ir rašė į rajono Sąjūdžio tarybos leidinuką “Dzvanas”, vėliau pervadintą į ,,Dzūkas‘‘. Jo humoreskas, taiklius pastebėjimus apie gyvenimą spausdino “Dzūkų žinios‘‘, ,,Šluota‘‘, kiti leidiniai.

Talentingai plunksną valdžiusiam A. Rimšai buvo svetimas garbės troškimas, jis nemėgo garsių kalbų, esmę pasakydavo trumpai ir aiškiai.

Jį pažinojusiems seirijiečiams, jo mokiniams A. Rimša išliks atmintyje kaip kuklus žmogus, kuris savo darbais, kūryba  garsino Seirijus.

Kęstas Sukackas

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Ačiū, kad skyrėte gražių žodžių šiai neeilinei asmenybei.