Patvirtintas Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo planas rodo atsakingą savivaldybių požiūrį į inovacijas

ARATC technologijų parkas, kuriame tvarkomos iš įmonių ir gyventojų surinktos komunalinės atliekos. A.Mikelionio nuotr.

Alytaus regiono plėtros taryba patvirtino regioninį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 -2027 m. planą. Jis atnaujina 2014-2020 m. Alytaus regiono atliekų tvarkymo planą ir numato priemones, kurios užtikrina regiono savivaldybėms keliamų užduočių atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimą.

„Pritarimas Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planui rodo atsakingą Alytaus regiono savivaldybių požiūrį į inovacijas, kurios užkirs kelią dalies atliekų susidarymui, padės atliekas išrūšiuoti, perdirbti bei mažins neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei“, - sakė vienas plano rengėjų, bendrovės „Othala“ direktorius Karolis Bliabas.  

Taip pat jau patvirtinti Birštono, Druskininkų ir Prienų rajono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planai. Kitų regiono savivaldybių planai parengti ir svarstomi.  

„Tai yra svarbus strateginis ir netgi istorinis dokumentas - pirmą kartą buvo parengtas ir tvirtinamas ne tik atliekų tvarkymo, bet ir jų prevencijos planas. Akivaizdu, kad prevencija tampa kertiniu viso atliekų tvarkymo proceso ir žaliosios ekonomikos pagrindu. Svarbiausias plane keliamas uždavinys – mažinti atliekų kiekį, kartu mažinant jų tvarkymo apimtis bei sąnaudas“, - sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.   

Jis pabrėžia, kad atliekų prevencija yra nuolatinis, kasdienis procesas, kurio sėkmė priklauso nuo kiekvieno gyventojo suvokimo ir pastangų. Todėl išskirtinai svarbus dėmesys, įgyvendinant plane numatytas užduotis, tenka visuomenės švietimui ir informavimui, dialogui su bendruomene, visuomenės lyderių pozicijai. Ne mažiau svarbi išlieka ir patogi, lengvai gyventojams prieinama atliekų tvarkymo infrastruktūra, kokybiška paslauga ir inovatyvūs sprendimai.
Būtent į tai yra orientuotos regioniniame atliekų prevencijos ir tvarkymo plane numatytos reikšmingiausios investicijos. Jos bus nukreiptos rūšiavimo centrų tinklo išplėtimui, įrengiant rūšiavimo centrus Marcinkonyse (Varėnos r.), Krosnoje (Lazdijų r.), Stakliškėse (Prienų r.) ir užtikrinant, kad didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės būtų įrengtos ne didesniu kaip 15 km atstumu.
Dar viena prioritetinė sritis - žaliųjų atliekų kompostavimas. Plane numatyta rekonstruoti Druskininkuose ir Prienuose esančias kompostavimo aikšteles, įsigyti kokybiško komposto gamybai reikalingos technikos. Sodų sklypų ir individualių namų sklypų savininkus numatoma aprūpinti kompostavimo dėžėmis, o visiems žaliąsias atliekas namuose kompostuojantiems atliekų turėtojams planuojama taikyti mažesnę įmoką ar vietinę rinkliavą.

Įvertinus tai, kad kartu su mišriomis atliekomis vis dar išmetama daug antrinių žaliavų ir pakuočių, planuojama modernizuoti mechaninio rūšiavimo įrenginius, kuriuose bus atskiriama ne tik daugiau, bet ir kokybiškesnių, perdirbimui tinkamų antrinių žaliavų ir pakuočių. Į biologinio apdorojimo įrenginius planuojama įdiegti atskirai surinktų sauskelnių apdorojimo technologiją.

Per artimiausius keletą metų keliamas tikslas ne tik ženkliai padidinti atskirai surenkamos tekstilės apimtis regione, bet ir įdiegti tekstilės atliekų perdirbimo įrenginius, taip pat perdirbimui ir energijos gamybai netinkamų atliekų stabilizavimo įrenginius.
„Alytaus regione nuo pat sistemos sukūrimo pradžios atliekų tvarkymo veiklos vystomos kryptingai ir nuosekliai, o komunalinių atliekų pirminio rūšiavi
mo, perdirbimo rodikliai tai tik patvirtina. Nepaisant puikių atliekų tvarkymo veiklos rezultatų, sektoriui iki 2030 m. nustatyti valstybiniai uždaviniai yra tikras iššūkis, nes jų įgyvendinimas reikalauja atsakingo požiūrio į mažiau apčiuopiamas sritis, tokias kaip atliekų prevencija ir su ja susijusias priemones, orientacijos į netradicinių atliekų srautų rūšiavimą, kurių tvarkymo praktika dar yra menkai paplitusi (tokių kaip higienos priemonių atliekos, pelenai), rinkoje neegzistuojančių paslaugų kūrimo – pavyzdžiui, tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumų sukūrimo“, - kalbėjo K Bliabas.  

Jis pastebėjo, neįprastų atliekų tvarkymo priemonių įgyvendinimo planavimas sukuria įtemptas diskusijas tarp suinteresuotų šalių. Pagrindiniu diskusijos akcentu vis dar išlieka ekonominė atliekų tvarkymo perspektyva, nors visi ženklai rodo, jog pati ekonomika tampa vis labiau priklausoma nuo aplinkos būklės. Suprantama, kad ryšys tarp ekonomikos ir aplinkosaugos yra svarbus ir turi didelę įtaką visuomenės gerovei, todėl planu orientuojamasi ir į integruotas priemones, pvz. finansines paskatas rūšiuoti / kompostuoti, kurios skatintų tiek aplinkos, tiek socialinį teisingumą.

„Lietuva kartu su kitomis ES valstybėmis priėmė bendrą žiedinės ekonomikos viziją, kuri nukreipta į efektyviai naudojamus išteklius, atliekų susidarymo mažinimą ir tvarų vystymąsi. Atliekų prevencijos ir tvarkymo planavimas šioje vizijoje atlieka išskirtinį vaidmenį, kadangi čia vertinamos atliekų susidarymo mažinimo, perdirbimo ir išteklių atgavimo iniciatyvos“, - pabrėžė vienas plano rengėjų K. Bliabas.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.

 

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.