Pažiūrėkite, ar jums negresia sankcijos: NMA paskelbė daugiamečių suartų pievų žemėlapį

2023 m. sumažėjus daugiamečių pievų santykiui daugiau nei 5 proc., palyginti su 2018 m. referenciniu santykiu, atsiranda prievolė atkurti daugiametes pievas pareiškėjams, kurie, remiantis trejų ankstesnių metų paraiškų duomenimis, suarė ar kitaip pakeitė daugiametes pievas. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo šiandien šiuos pareiškėjus pradeda informuoti apie tai individualiais pranešimais.

Informaciją dėl daugiamečių pievų atkūrimo galite rasti  paspaudę šią nuorodą.

Čia yra paskelbtas žemėlapis Daugiamečių pievų atstatymo žemėlapis (arcgis.com). Jame pateikta informacija apie 2020–­­­2022 m. suartus daugiamečių pievų plotus ir ploto dalį, kurią reikėtų atkurti. Pareiškėjas, žemėlapyje nustatęs (žemėlapyje paiešką galima atlikti didinant mastelį, įvedant konkrečią vietovę), kad suartas plotas yra jo deklaruojamas, gali matyti, koks yra suarto ploto dydis ir kokią suarto ploto dalį reikėtų atkurti.

Lietuva, įstodama į Europos Sąjungą, įsipareigojo saugoti daugiametes pievas. Nuo 2023 m. daugiamečių žolynų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis negalėjo sumažėti daugiau kaip 5 proc., palyginti su 2018 m. referenciniu santykiu.

Paaiškėjus, kad šiais metais šis santykis, palyginti su 2018 m. nustatytu referenciniu dydžiu Lietuvoje, sumažėjo 18,64 proc., suartas pievas privaloma atkurti.

Teikdami paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas, ūkininkai įsipareigoja daugiamečių pievų nearti, o NMA pareikalavus – jas atkurti, jei visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis sumažės daugiau kaip 5 proc.

Vadovaujantis Metodika,  sankcijos procentinis dydis gali sudaryti nuo 1 proc. iki 5 proc., įvertinus pažeidimą (neatkurtą plotą), vadovaujantis  Metodikos 1 priedo 1 punkte nurodytais kriterijais:

1 proc., jei pažeidimo plotas iki 10 ha (imtinai);

3 proc. sankcija, jei pažeidimo plotas nuo 10 ha iki 50 ha (imtinai);

5 proc. sankcija, jei pažeidimo plotas nuo 50 ha.

NMA inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.