Gyventojų nuogąstavimai pasitvirtino – balsavimas dėl dalyvaujamojo biudžeto bus skelbiamas iš naujo

Lazdijų rajono savivaldybė sulaukė gyventojų skundų dėl galimai nesąžiningo balsavimo, gyventojams renkant dalyvaujamojo biudžeto projektus.

Gautus skundus įvertino Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos konsultacinė darbo grupė. Grupės sekretorius, turintis teisę patikrinti asmens duomenis, įvertinęs balsavimo rezultatus, komisijai rekomendavo gyventojų skundus laikyti pagrįstais.

Siekiant išvengti bet kokių interpretacijų, darbo grupė priėmė nepopuliarų, bet tikrai šiuo atveju būtiną sprendimą – nutarta siūlyti tikslinti Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, balsavimo rezultatų netvirtinti ir nugalėtojų neskelbti.

Pakartotinis balsavimas bus skelbiamas š.m. rugsėjo mėnesį.

Balsuoti bus galima pasirenkant 3 iš 20 šiais metais bendruomenių jau pateiktų ir pirmajame balsavimo etape dalyvavusių projektų.

Balsavimas bus paskelbtas po Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarto patikslinto ir didesnį skaidrumą bei balsavimo atsekamumą užtikrinsiančio minėto tvarkos aprašo sprendimo projektui.

Svarbiausi numatomi pakeitimai:

1. Bus nustatytas balsų limitas iš vieno kompiuterio IP adreso arba bus prašoma autentifikuoti savo tapatybę per elektroninius valdžios vartus, prisijungiant su mobiliu parašu ar per elektroninę bankininkystę.

2. Vyks tik vienas balsavimo etapas, kuris tęsis 7 kalendorines dienas.

3. Nugalėtojais, patikrinus balsavimo rezultatus, bus paskelbti trys daugiausiai gyventojų balsų surinkę dalyvaujamieji projektai. Jų įgyvendinimui bus skirta po 20 tūkst. eurų.

Projektai turės būti įgyvendinti per einamuosius metus nuo rezultatų paskelbimo dienos.

Apie naują balsavimo pradžią bus paskelbta atskirai.

Lazdijų r. sav. inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.