Šilumos suvartojimo per 2022 - 2023 m. šildymo sezoną UAB „Lazdijų šiluma“ šildomuose pastatuose palyginamoji analizė

Lentelėse pateikiame duomenis apie sunaudotą šilumos energijos kiekį Lazdijų ir Veisiejų pastatų šildymui per 2022 - 2023 m. šildymo sezoną. Analizuojamas laikotarpis yra nuo šildymo sezono pradžios 2022 m. spalio 10 d. iki šildymo sezono pabaigos 2023 m. balandžio 17 d. Lentelėse pateikta kiekvieno pastato išlaidos šildymui (Eur/m2 su PVM ) ir sunaudotos šilumos kiekis (kWh/m2). Pastatai lentelėse surikiuoti nuo mažiausiai iki daugiausiai suvartojančių šilumos energijos patalpų šildymui.
 
1 lentelė, Lazdijų miesto daugiabučiai pastatai.

2 lentelė, Veisiejų miesto daugiabučiai pastatai.

3 lentelė, Lazdijų ir Veisiejų miestų įmonių patalpose sunaudota šiluma.

Analizuojamo laikotarpio vidutinė mėnesio šilumos kaina gyventojams buvo 13,71 ct/kWh (PVM 0 %), įmonėms 16,59 ct/kWh (su 21,0 % PVM). Vieno m2 šildymo išlaidos eurais ir vieno m2 pastato  šildymui sunaudotos kWh parodo pastato ekonomiškumą pagal suvartojamą šilumą. Lentelių 2-ame stulpelyje raidė R reiškia, kad pastatas yra renovuotas nuo pažymėtų metų, o raidė D, kad atsiskaitymas už šilumą daugiabutyje vykdomas šilumos dalikliais.

Gyventojas, suradęs pirmoje arba antroje lentelėje savo gyvenamo pastato 5-ame stulpelyje nurodytą dydį ir padauginęs iš buto ploto m2, gali gauti sumą eurais išleistą buto šildymui per visą šildymo sezoną. Pavyzdžiui, Lazdijų Dainavos g. 13 nerenovuoto namo gyventojas, turintis 50 m2 butą, už tą laikotarpį sumokėjo 573,5 Eur, o Dainavos g. 11 renovuoto pastato gyventojas už tokio paties ploto buto šildymą sumokėjo 215,0 Eur.

Analizuojant duomenis akivaizdu, kad mažiausiai už patalpų šildymą moka renovuotų daugiabučių gyventojai. Renovuotų pastatų išlaidos už šilumą taip pat skiriasi. Patys taupiausi yra didesnieji renovuoti daugiabučiai namai, tie pastatai, kuriuose renovacijos metu patobulinta vidaus šildymo sistema, tai yra, ant šildymo stovų sumontuoti balansiniai ventiliai ir termostatiniai ventiliai prie radiatorių. Svarbu, kad renovuotų pastatų butų gyventojai gali reguliuoti šildymo išlaidas pagal poreikius prisukdami ar atsukdami termostatinius ventilius prie šildymo prietaisų.

Norint už šilumą mokėti mažiau, pastatų savininkams reikia atnaujinti gyvenamuosius namus arba bent pastato šildymo ir karšto vandens sistemas. Apsisprendus dėl renovacijos svarbu ne tik apšiltinti pastato sienas, stogą, pakeisti langus ir duris, bet ir sutvarkyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemas. Vamzdynus reikia izoliuoti, sumontuoti balansinius ventilius, termostatinius ventilius ir šilumos daliklius ant šildymo prietaisų. Jeigu balansiniai ventiliai palaiko pastovų cirkuliuojantį vandens srautą kiekviename pastato stove nepriklausomai nuo jo vietos sistemoje, tai termostatiniai ventiliai leidžia gyventojams patiems reguliuoti temperatūrą patalpoje. Termostatinis ventilis nėra paprastas vožtuvas, panašiai kaip vonios čiaupas, kuriuo didiname ar mažiname vandens kiekį. Šiame prietaise įtaisytas termostatas, kuris reaguoja į patalpos temperatūrą ir automatiškai padidina arba sumažina vandens srautą į radiatorių, kad palaikytų nustatytą kambario temperatūrą. Tad svarbu žinoti, kad termostatiniu vožtuvu nustatome ne vandens srautą į radiatorių, bet kambario temperatūrą, kurią norime palaikyti. Termostatiniu ventiliu galima ne tik reguliuoti kambario temperatūrą, tačiau ir taupyti šilumą, kai išeinate iš būsto arba miegate, taip pat nenaudojamuose kambariuose galima nustatyti žemesnę temperatūrą. Sumažinus šildomos patalpos temperatūrą 10 C sutaupoma apie 5÷6 % šilumos energijos.

Norėtume pakviesti Lazdijų savivaldybės gyventojus aktyviai dalyvauti daugiabučių atnaujinimo procesuose ir realiai taupyti brangią šilumos energiją.

,,Lazdijų šilumos" inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.