Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnaziją baigė 16 abiturientų

Penktadienį, liepos 21 dieną Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje prasidėjo Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 75 laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė, o vėliau persikėlė į Seirijų kultūros namus. Kaip ir praeitais metais, su Seirijų gimnazija atsisveikino 16 čia besimokiusių jaunuolių.

Sveikinimo žodžius tarė Lazdijų r. savivaldybės vicemeras Dalius Mockevičius. Brandos atestatų įteikimo šventėje taip pat dalyvavo Lazdijų r. tarybos narė Jūratė Juodzevičienė ir Seirijų klebonas kun. Paulius Marčiulionis.

Sveikiname visus abiturientus ir linkime sėkmės siekiant tolimesnių gyvenimo tikslų.

Lazdijų r. sav. inf.

 

 

 

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.