Alytuje atsiveria naujos galimybės aukštojo mokslo studijoms

Kur stoti, ką rinktis, kuo būti, kuriame mieste studijuoti – daug klausimų iškyla stojantiesiems vasaros pradžioje. Alytuje realizuojama 11 inovatyvių, grindžiamų profesionalia praktika, populiarių darbo rinkoje Informatikos, Inžinerijos, Sveikatos, Technologijų mokslų bei Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių aukštojo mokslo programų, dėstomų lietuvių ir anglų kalbomis. Sėkmingai baigusiems studijas, suteikiamas profesijos bakalauro diplomas.

IT specialistai kuria TV ir audiovizualinius projektus, reklamas, animuotus multimedijos elementus, įmonę reprezentuojančias virtualias ekskursijas, muziejų, parodų ekspozicijas, jas kokybiškai įgarsina, projektuoja trimatės grafikos vaizdus. LR ekonomikos ir inovacijų ministerija kolegijos Informacinių technologijų bei Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų programų studentams skiria 200 eurų stipendiją. IT studentai taip pat gali pretenduoti į „Teltonikos“ įmonių grupės metinę 3 000 eurų stipendiją. „Teltonikos“ stipendijas yra gavę jau 3 Alytaus kolegijos studentai.

Buhalterinės apskaitos studijų programa suteikia ne tik tvirtų teorinių pagrindų, bet ir leidžia praktiškai įsigilinti į verslo ir viešojo sektoriaus apskaitos subtilybes. Studijuodami  Įmonių administravimo studijų programą studentai išmoksta valdyti informaciją ir dokumentus, naudotis pažangiomis technologijomis ir informacinėmis sistemomis, įgyja įmonės veiklos procesų administravimo įgūdžių.  Atnaujinta Verslo vadybos studijų programa – tai kelias, pilnas kūrybiškumo, naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam verslo vadybininkui. Paklausi studijų programa – Transporto ir logistikos verslas. Baigę šią studijų programą, absolventai įsidarbina transporto, logistikos bei kitų įmonių logistikos padaliniuose, yra paklausūs nacionalinėje ir europinėje rinkoje.

Inžinerinių ir technologinių mokslų studijų programų (Automobilių transporto inžinerija (ATI), Statinių inžinerinės sistemos (SIS)) studentų praktinis mokymas vyksta Alytaus kolegijos Regioniniame technologijų centre, kuris veikia pasyvaus pastato principu bei reprezentuoja populiariausius alternatyviosios ir atsinaujinančios energijos šaltinius. ATI studijų programos studentams LR ekonomikos ir inovacijų ministerija skiria 200 eurų stipendiją. Ant Alytaus kolegijos stogo veikia 89 kW galios saulės elektrinė. Inovatyvių technologijų diegimas kolegijoje kartu pritaikomas ir studijų procese – SIS studijų programos studentai kartu su dėstytojais gali naudotis saulės elektrinės stebėsenos sistema, analizuoti duomenis, vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus. Maisto produktų technologijos studijų programos studentai praktinius užsiėmimus atlieka Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo laboratorijoje Alytaus STEAM atviros prieigos centre bei maisto pramonės įmonių gamybiniuose padaliniuose. Unikaliame STEAM centre veikia 4 modernios laboratorijos, kurios skatina studentų ir moksleivių tarpusavio ryšius ir domėjimąsi gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos srities mokslais. MPT studijų programos studentams LR žemės ūkio ministerija skiria 200 eurų stipendiją.

Prioritetinė sritis  Lietuvoje – slauga. Alytaus kolegija slaugos specialistus rengia nuo 2016 m. ir sėkmingai išleido jau penktąją Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventų laidą. Naujausia kolegijoje studijų programa, sulaukianti didelio stojančiųjų dėmesio, yra Kineziterapija. Kineziterapijos studijų programos studentai visas teorines žinias iš karto pritaiko praktiškai, dėl to visus metodus ir metodikas studentai pabando patys įrengtoje kolegijos Kineziterapijos salėje.

Erasmus aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina kokybišką Erasmus+ veiklų įgyvendinimą Alytaus kolegijoje. Kolegijos studentai ir personalas įgyja tarptautinės patirties ir kompetencijų  dalyvaudami  stažuotėse, studijose užsienyje, dėstydami ir įgyvendindami projektus su daugiau nei 50 pasaulio aukštųjų mokyklų bei daugiau nei 20 užsienio šalių verslo įmonių pagal Erasmus+ programą. Alytaus kolegijos studentams dėstyti kviečiami kompetentingi dėstytojai iš JAV, Norvegijos, Prancūzijos, Belgijos, Japonijos ir kitų valstybių aukštus reitingus turinčių institucijų.

Didžiuojamės savo alumnais, sėkmingai dirbančiais, siekiančiais karjeros Lietuvos ir tarptautinėse kompanijose bei organizacijose verslo, švietimo, kultūros ir nevyriausybiniuose sektoriuose.

Laikas pokyčiams! Nesijaudink dėl Alytaus kolegijos reorganizavimo, tai neturi įtakos tavo pasirinkimui studijuoti! Rinkis populiarias darbo rinkoje studijų programas! Drąsiai siek savo tikslų! Priėmimas į aukštojo mokslo studijas Alytuje jau vyksta LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt.

Stojantiesiems į valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija ir valstybės nefinansuojamas vietas 2024 m., nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, mažiausias stojamasis konkursinis balas – 2,5.

Reikia konsultacijos, kaip užpildyti prašymą, paskaičiuoti konkursinį balą, užsuk į Informacinių technologijų ir vadybos fakultetą, Ligoninės g. 1C, 106 kab., Alytus.

Mes visada pasirengę padėti ir atsakyti į tavo klausimus.

priemimas@akolegija.lt, tel. +370 (315) 65 013, mob. +370 687 80 574, +370 687 80 571.

Daugiau informacijos https://alytauskolegija.lt/stojantiesiems/

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.