Švietimo įstaigų vadovų pasitarime paaiškėjo, kad toliau gaunami anoniminiai grasinimai

Savivaldybės administracijos ugdymo bei viešųjų įstaigų vadovai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai šiandien Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje aptarė aktualiausias šio laikotarpio temas. Susitikimo vieta parinkta neatsitiktinai – gimnazija neseniai baigė įgyvendinti didelį ES fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis+“, šiuo metu jau vykdo „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos plano veiklas. Visa tai suteikia galimybę mokytojams kasdieniame darbe taikyti inovatyvius, pažangius mokymo metodus, o mokinimas mokytis tampa įdomu bei patrauklu.

Pasitarimo dalyvius sveikinusi rajono savivaldybės administracijos direktorė Šarūnė Dumbliauskienė dėkojo už pastangas dirbant sutelktai, draugiškai ir atsakingai, dalijantis patirtimis bei žiniomis. Ji   kvietė įstaigų vadovus užsukti į savivaldybę iškilus būtinybei ir pasidalinti savo įžvalgomis, išsakyti pageidavimus ar pasiūlymus sprendžiant svarbius klausimus.

Lazdijų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Ugnė Kalinauskienė pristatė šio laikotarpio prevencinio darbo prioritetus. Ji akcentavo, kad iki šiol į kai kurias įstaigas siunčiami anoniminiai grasinantys pranešimai. Nors jų turinys jau skiriasi nuo pirmųjų, tačiau tikslas išlieka tas pats – įnešti nerimo ir destrukcijos. Todėl svarbu nepasimesti, reaguoti ir turėti aiškią komunikaciją  bei veiksmų planą. Kita jos pranešimo dalis buvo skirta darbo su narkotinių medžiagų platinimu bei vartojimu rajono ugdymo įstaigose prevencijai bei statistikos analizei. Ji – labai neraminanti, rodanti, kad rajono mokyklose vos per vienerius metus augo ir narkotinių medžiagų vartojimo, ir tabako gaminių vartojimo bei platinimo skaičiai, rūkymo atvejų jau yra užfiksuota net tarp pradinių klasių mokinių.

U. Kalinauskienė pakvietė mokyklas į gruodžio 15 d. rengiamą diskusiją „O kodėl gi ne?“, kurioje bus kalbama apie policijos darbą, šio profesijos svarbą. Apie priklausomybių žalą – taip pat.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Zablackienė pakvietė ugdymo įstaigų vadovus pasidalinti savo patirtimi dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poilsio, konkrečiai – miego ar kitų poilsio formų vietoje jo – organizavimo įstaigoje. Nors tėvai savo pageidavimus šiuo klausimu gali reikšti dar tik nuo šių metų rugsėjo, iš vadovų pasisakymų paaiškėjo, kad rajono mokyklos rado išeitį, kaip pateisinti tėvų lūkesčius, nusiskundimų dėl to negaunama.

Pristatyta „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos plano veiklų įgyvendinimo eiga ir rodikliai. Juos pateikusi Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programos koordinatorė Angelė Mizerienė teigė, jog šiuo metu veiklos įgyvendinamos visose 4 programos srityse: lyderystėje, STEAM, įtraukiajame ir kultūriniame ugdyme. Pradėti viešieji pirkimai ir pasirašytos sutartys dėl  infrastruktūros plėtros: STEAM ir edukacinių erdvių įrengimo – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, menų studijos projektavimo – Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje. Svarbiausias šio pranešimo akcentas – „Tūkstantmečio mokyklų“ programą vykdo ne šios dvi gimnazijos, o visa savivaldybė, jos naudą pajus kiekviena mokykla, kiekvienas mokinys ir mokytojas, kuriems bus užtikrintos visos galimybės naudotis programos privalumais.

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje įgyvendinto projekto „Kokybės krepšelis+“ privalumus savo pranešime pristatė direktorė Jurgita Mozerienė. Pasitarimo dalyviai lankėsi kalbų laboratorijoje, kur susipažino su  nauju, patrauklesniu kalbų mokymosi metodu ir jo galimybėmis.

Pasitarimo metu įstaigų vadovai dalijosi savo darbo patirtimis, turėjo galimybę išgirsti, kaip šiuo metu aktualius mokykloms klausimus sprendžia kolegos.

Lazdijų r. sav. inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.